Podle předsedy Dětí Země Miroslava Patrika městský soud uznal argumentaci ekologů, že schvalování silnice R52 je od počátku nezákonné. „Takže výjimku pro úsek Perná-Mikulov zrušil, přičemž do vydání nových zásad územního rozvoje bude podle nás nutné všechna územní řízení pro tuto silnici zastavit," uvedl Patrik.

Část R52 je přitom hotová už několik let. Vede z Brna do Pohořelic a nově upravená cesta by ji prodloužila přes celou jižní Moravu.

Děti Země argumentují rozhodnutím soudu, podle kterého Správa chráněné krajinné oblasti Pálava i ministerstvo životního prostředí označily nezákonně převahu veřejného zájmu pro stavbu úseku PernáMikulov nad ochranou dotčených území. Chybí posouzení variant různých koridorů silnice z Brna na Vídeň.

Představitelé kraje teď rozsudek prostudují. „Musíme celou záležitost probrat. Pak uvidíme, co dál," reagoval jihomoravský radní Jaroslav Parolek, který má na starosti životní prostředí.

Výraznou komplikací stavby se stalo také loňské rozhodnutí Nejvyššího správní soudu. Zrušil zásady územního rozvoje v celém kraji.