Podle vedoucího výzkumu Davida Parmy se jedná o dosud neznámý nález pohřebiště kultury se šnůrovou keramikou z poloviny třetího tisíciletí před našim letopočtem. „Mrtví byli pohřbíváni do obdélných jam, nespálení a ve skrčené poloze na boku. Do hrobů byly přidávány zejména keramické nádoby, drobné měděné předměty a kamenné nástroje, z nichž zvláště vyniká jeden kus broušeného sekeromlatu,“ informoval archeolog.

V brněnské zoo je k vidění skupina osmi dospělých jedinců a jejich dubnová mláďata.
Roztomilost v brněnské zoo: podívejte se na nově narozená mláďata psounů

Až na jeden hrob byly všechny v minulosti druhotně porušeny, což je pro tento region typické. „Druhotné zásahy spojené s vyjímáním kostí a předmětů se podle některých indicií musely odehrát v relativně malém časovém odstupu od pohřbů. Nešlo tedy o prosté vykrádání hrobů, ale spíše o specifické projevy pohřebních praktik souvisejících například s významem zemřelých předků pro živou společnost,“ doplnil Parma.