„Dokončení soutěže o návrh nové podoby náměstí je důležitým krokem na dlouhé cestě k obnovení tradičního srdce Staré Líšně jako plnohodnotného centra společenského života. Je završením mnoha let diskusí, jakým směrem se vydat. Avšak současně je i začátkem další složité cesty k samotnému provedení," uvedl líšeňský místostarosta Martin Příborský.

Vítězný návrh zklidňuje centrální prostor, který nechává pěším. Prostranství doplňuje množství vzrostlých stromů a také místa k posezení a odpočinku. Nad ním mají stát dva pavilony. Parkování se čtyřiadvaceti místy vznikne pod zemí. Náměstí nabídne kavárnu, obchody a poštu.

Zdroj: Youtube

Pro přeměnu prostranství je nutná změna územního plánu, protože současné vymezení ploch neumožňuje plánované využití. Jeho podoba vycházející z vítězného návrhu nemusí být ještě konečná. Soutěžní porota počítá s dopracováním některých bodů. „Detaily návrhu budou předmětem pokračující veřejné diskuse a mohou se dále vyvíjet. Hlavním výsledkem soutěže je získání smysluplné vize a odborného partnera, který nám ji bude pomáhat naplňovat,“ sdělil Příborský.

Architektonickou soutěž na novou podobu náměstí Karla IV. vyhlásili v Líšni loni v červenci. Zadání schválili tamní radní i zastupitelé. Jednalo se o dvoufázovou otevřenou soutěž. Do její první fáze se přihlásilo pět účastníků, dál postoupili tři.

Náklady na přeměnu prostranství se budou pohybovat v desítkách milionů korun. Začne se s ní nejdřív v příštím volebním období, tedy po podzimu příštího roku. Kvůli bližší podobě náměstí zpracují odborníci územní studii lokality.