CELÉ TÉMA ALKOHOLISMUS V ČR NAJDETE V ÚTERNÍM VYDÁNÍ DENÍKU ROVNOST.

Kdy je člověk alkoholik?
Záleží to na několika proměnných, jako je třeba pohlaví a váha, což ovlivňuje spalování alkoholu. Obecně ale můžeme říct, že pokud člověk denně vypije pět piv, má problém s pitím.

Jak se alkoholismus promítá do života závislého?
Je několik fází závislosti. Už v té počáteční vzrůstá tolerance na alkohol, takže když dříve stačila k dobré náladě tři piva, bude zanedlouho potřebovat piv pět. Navíc časem také člověk přechází na tvrdý alkohol. Ten ale stojí dost peněz a mohou tak začít problémy. Klesá výkonnost v práci a závislý ji může ztratit, což může vést až ke ztrátě bydlení.

Přidružují se k alkoholismu další onemocnění?
Jako první šetří závislí lidé na hygieně, nedbají o zevnějšek a lze říct, že ztrácejí sociální dovednosti. Špatná strava a množství alkoholu se pak projevují na celkovém zdraví. Ovlivňuje to nejen ledviny a játra, jak se většinou upozorňuje, ale i další orgány, jako třeba mozek.

Co si myslíte o kampani Suchej únor, může pomoci?
Každý podnět je dobrý, protože u nás je závislost na alkoholu podceňovaná. Pití tu je národní sport a je spíš zvláštní, když někdo nepije, než naopak. Alkohol dnes patří ke schůzkám i slavnostem. Kampaně si ale bohužel spíš všimnou ti, co problém nemají, než ti, co ano.

Jak člověk pozná, že už má s alkoholem problém?
Závislí si toho nevšimnou. Typická odpověď je „mám to pod kontrolou". Opak je ale pravdou. Všímá si toho nejčastěji rodina, která na něj pak může tlačit, aby vyhledal pomoc v léčebně nebo specializovaných kontaktních centrech a svou závislost ovládl. Dalším, kdo může na člověka zatlačit, je jeho zaměstnavatel.

STADIA ALKOHOLISMU
1. počáteční stadium – piják poznal alkohol jako drogu a začíná zvyšovat jeho dávky, aby se cítil dobře. Alkohol mu zatím dává, ale nebere.
 
2. varovné stadium – častá podnapilost a opilost. Přechází od nápojů s nízkým obsahem alkoholu k lihovinám a pije častěji. Zatím ale nemá takzvaná okna, tedy výpadky paměti z doby opilosti. Uvědomuje si, že je nápadné pít sám, proto vyhledává společnost, o které později tvrdí, že je špatná a že jej k alkoholu přivedla.

3. rozhodné stadium – objevují se výpadky paměti z opilosti. Alkohol se dostává do centra zájmů pijana a začíná jej ovládat. Slibuje sobě i blízkým, že přestane, ale nedaří se mu to. V případě, že se mu to na delší dobu podaří, dostává pocit, že může alkohol ovládat, jeho nervový systém je ale v situaci, kdy stačí trocha alkoholu, aby se propadl zpátky. Toto stadium může trvat týdny nebo měsíce. Pokud člověk nadále pokračuje v pití, už sám nepřestane.

4. konečné stadium – mění se tolerance alkoholu. Aby se pijan opil, potřebuje větší množství alkoholu, také je opilý stále častěji. Popíjí už od rána a třeba i několik dní v kuse, a to i při nevhodných příležitostech, jako jsou třeba rodinné oslavy nebo pohřby. Pro toto poslední stadium jsou typické alkoholické psychózy, jako je delirium tremens nebo Korsakovova psychóza. Pijanovi pak může pomoci už jen psychiatr v protialkoholní léčebně nebo některé ambulantní středisko pro alkoholismus a toxikomanii. 
Zdroj: www.alkoholik.cz