Pravidelně prý jezdí na závody do Otnic a dalších obcí v kraji a úzce spolupracují se sborem dobrovolných hasičů ze Slavkova u Brna. Jednu netradiční hasičskou soutěž pořádají i v Rašovicích a jmenuje se Memoriál Josifa Kubálka. Kromě závodění předvádějí místní mladí hasiči ukázky zásahů na společenských akcích místních hasičů a také na kulturních událostech obce. Podle Merty mají dokonce vlastní zmenšené zásahové vozidlo, které při cvičných akcích používají.

Z historie

Hasičský spolek v Rašovicích vznikl v roce 1891 a prvním starostou byl František Červinka. „Místní hasiči měli tehdy pouze jednu ruční stříkačku,“ řekl velitel zásahové jednotky rašovických hasičů Martin Merta.

V březnu následujícího roku musel sbor hasit první hořící dům. „Vodu čerpali z blízkého rybníčku. Požáry byly tehdy běžnou záležitostí a byl úspěch, když se podařilo zamezit rozšíření na okolní domy,“ vysvětlil Merta.

V dnešní době mají rašovičtí hasiči moderní techniku, zásahů už naštěstí tolik nemívají. Velmi aktivně se podílejí na kulturních akcích v obci. „Pořádáme ostatky nebo sběr elektroodpadu,“ informoval velitel zásahové jednotky. S obecním úřadem spolupracují na akcích jako jsou hody, sjezdy rodáků a pravidelně také rozsvěcují vánoční strom.

Rašovičtí hasiči už se také začínají připravovat na oslavu sto třiceti let od založení sboru. „Bude to pro nás velkolepá událost, čeká nás za dva roky a už pomalu řešíme detaily,“ vysvětlil Merta.

Zásahy

Naposledy zasahovali hasiči dvaadvacátého prosince před Vánocemi, když hořely saze v jednom z komínů. „To byl zásah menšího rozsahu. Rok předtím jsme ale měli náročný noční zásah. V obci hořelo v hale uskladněné dřevo a seno,“ popsal výjezd hasičů z Rašovic velitel zásahové jednotky Martin Merta. Podle něj bylo velké riziko, že by se požár mohl rozšířit do okolní.

ADAM KOŠÍR