Deníku Rovnost zaslali prohlášení, ve kterém se staví za platnou Státní energetickou koncepci. „Požadavky na omezování domácích i zahraničních aktivit jsou v rozporu s posláním akciové společnosti působící na otevřeném trhu i v rozporu s posláním společnosti, jejímž majoritním akcionářem jsou prostřednictvím státu občané České republiky,“ napsali starostové tří obcí, mezi kterými je i starostka Rešic na Moravskokrumlovsku Petra Jílková. Jak dodali, zájmy obyvatel jsou připraveni bránit.

Podpořit starosty v okolí elektrárny chce i první muž nedalekého Moravského Krumlova Tomáš Třetina. „Pokud jsou znepokojeni starostové z nejbližšího okolí elektrárny, kteří mají více informací než kdokoli jiný, musím být znepokojený také. Nerad bych zažil situaci, kdy bychom museli řešit zapínání televize či ledničky jen v omezený čas,“ podotkl Třetina.

Ilustrační foto.
Druhé jaro na jihu Moravy: Čápi zůstávají, rozkvetly stromy

Součástí programu valné hromady má být i odvolání a volba nových členů dozorčí rady.

Celý text prohlášení starostů:

Prohlášení starostů ke svolání mimořádné valné hromady ČEZ
Jako starostové tří obcí v 5km pásmu JE Dukovany a členové Ekoregionu 5 jsme po seznámení s programem mimořádné valné hromady ČEZ svolané na 30. 11. 2018 na žádost úzké skupiny akcionářů sdružených kolem pana Michala Šnobra a finanční skupiny J&T znepokojeni situací, která by mohla mít výrazný negativní vliv na budoucí fungování a poslání této české energetické společnosti. Jako obyvatelé energetického regionu se proto jednoznačně stavíme proti těmto účelovým snahám. Požadavky na omezování domácích i zahraničních aktivit jsou v rozporu s posláním akciové společnosti působící na otevřeném trhu i v rozporu s posláním společnosti, jejímž majoritním akcionářem jsou prostřednictvím státu občané České republiky, a to se zajištěním energetické bezpečnosti a soběstačnosti naší i budoucích generací.
Jsme odhodláni bránit zájmy našich obyvatel proti úzkým finančním skupinám, kterým jde jen o vytěžení současných finančních prostředků společnosti, bez ohledu na fakt, že se tyto finanční prostředky daří vytvářet především díky provozu energetických zdrojů a distribučním sítím vybudovaných předešlými generacemi. Současně musíme na základě našich praktických zkušeností i dlouhodobého sledování a monitorování vývoje jaderné energetiky odmítnout odůvodnění rizik uvedených v části týkající se výstavby nových jaderných zdrojů. Proto s ohledem na obyvatele našeho regionu, na zajištění jejich pracovních míst a sociální úrovně širokého regionu žádáme o odmítnutí těchto požadavků a v souladu se Státní energetickou koncepcí o urychlení příprav výstavby nových moderních jaderných zdrojů, které jsou jedinou reálnou cestou k zajištění dostatečného množství energie pro Českou republiku po ukončení provozu stávající Jaderné elektrárny Dukovany, a tím i k udržení naší energetické soběstačnosti a bezpečnosti.

Petra Jílková, starostka obce Rešice
Miroslav Křišťál, starosta obce Dukovany
Vladimír Černý, starosta obce Rouchovany

Ilustrační fotografie.
10 milionů na nová místa pro auta. Ve Znojmě vyrostou montované parkovací domy