Škola si jako téma svého projektového dne zvolila sté výročí vzniku Československa. „Každá třída měla svůj vlastní projekt, někdo to pojal jako zmapování sta let sportu, sta let hraček nebo sta let automobilismu," představila výstavu ředitelka školy Iva Matějíčková.Žáci vytvořili různá tematická stanoviště a připravili i kvízy, dobové aktivity nebo hry. „Hlavně starší žáci se do toho opravdu zapojili naplno a myslím, že to všechny bavilo,“ uvedla koordinátorka Eva Siegelová.

Vrcholem dne byla secvičená spartakiáda.