Zajímavý program na ně čeká například v kostele sv. Václava na Dukelském náměstí v Hustopečích na Břeclavsku. „V šest hodin začneme mší svatou, v kapli sv. Anežky budeme mít připravené slovo pro zamilované. Letošní novinkou je izraelská večeře, k ochutnání nabídneme pokrmy jako falafel, pitu, balaklavu či hummus,“ vyjmenoval farář Jan Nekuda. V kostele bude i místo pro ztišení a modlitbu nebo výstava ornátů v klubovně pod kostelem.

Hned na šesti místech se připojí k celorepublikové akci v Mikulově. Kromě farních kostelů svatého Jana a Václava, Dietrichsteinské hrobky, galerie Konvent a kostela svatého Šebestiána na Svatém kopečku mohou zájemci zavítat i do bývalé autodílny, dnes modlitebny Evangelické církve metodistické v Purkyňově ulici.

Lidé se seznámí s historií i současností sboru, který v Mikulově působí téměř sedmdesát let. Doprovodný program obstará filmový koutek, hudba i hra pro děti. „Připravili jsme výstavu Bible mluví,“ prozradil duchovní Ctirad Hrubý.

Z programu
Hustopeče
∙ kostel sv. Václava
∙ 1922.00 Izraelská večeře
Znojmo
∙ kostel sv. Michala
∙ 1822.00 Misijní jarmark
Veselí nad Moravou
∙ kostel Andělů strážných
∙ 19.05 Varhanní recitál
Tvarožná
∙ kostel sv. Anny
∙ 18.30 povídání o historii

Ve Vranově nad Dyjí na Znojemsku čeká návštěvníky prohlídka vzácných varhan. „Barokní varhany jsme nechali před sedmi lety opravit a to dokonce tak, že znějí v původní intonaci. Je to republikový unikát, na který skvěle hraje varhaník Ivo Prchal,“ uvedl vranovský farář Marek Dunda.

Otevřené budou i znojemské kostely. Nabídnou hudební vystoupení, prohlídky a spojí je zábavné putování po stopách knížete Václava. „Když mám čas, obvykle se zajdu podívat, co se v kterém kostele děje. Zajímavé bývají zejména prohlídky s výkladem,“ řekl Jaroslav Čermák ze Znojma.

Na Hodonínsku se zapojí třeba kostel Andělů strážných ve Veselí nad Moravou. Nabídne mimo jiné varhanní recitál a vystoupení chrámového sboru.