Aby se archeologové dostali k dřevěným základům, museli první týdny nejprve vyvozit z útrob zámku velké množství hlíny. Teprve poté mohli přistoupit k bádání.

Objevené struktury, které se pod zámkem nacházejí, jsou přitom podle Kalčíka staré asi tisíc let a datují se do doby před vůbec první zmínkou o Břeclavi. „První prozkoumaný vzorek pochází z roku 1041,“ překvapil archeolog.

Současný zámek podle jeho slov nejspíš kopíruje původní raně středověké hradby. „Je to mimořádný nález, protože hradby z jedenáctého století jsou vzácné,“ vyzdvihl význam břeclavského nálezu také archelog Miroslav Dejmal z organizace Archaia Brno, která se na výzkumu podílí.

Práce budou v břeclavském zámku i nadále pokračovat. Další zajímavé nálezy se proto podle archeologů nedají vyloučit. „Člověk opravdu nikdy neví, co dalšího nalezne. Každý střípek mozaiky nám může pomoci,“ doplnil Kalčík, který s týmem výsledky práce prezentoval teprve v úterý odborné veřejnosti.

V Břeclavi se za poslední dva měsíce jedná už o druhý výjimečný nález. Ten první archeologům vyplavila začátkem května mezi vídeňským a bratislavským mostem řeka Dyje. Šlo o dva zachovalé kusy vydlabané lodi z dubového dřeva, které pocházejí nejspíš z doby římské nebo z raného středověku.