Jedná se o součást stavby velkého městského okruhu Žabovřeská II. Rozpojovat skálu za pomoci trhaviny bude nutné vzhledem k technologii ražby tunelu a složitosti terénu.

„První odstřely jsme původně plánovali už v březnu. Po očištění skalních svahů jsme ale zjistili, že je možné některá místa rozpojovat i mechanicky za využití těžké techniky, bez nutnosti odstřelování a s tím souvisejícího omezení dopravy,“ vysvětlil ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Od dubna navíc řidiči mohou využívat provizorní silnici na Kamenomlýnský most. „Na její výstavbě nyní pracujeme. Nově zbudujeme také křižovatku řízenou semafory na protnutí ulic Veslařská a Kamenomlýnský most,“ doplnil Fiala.

Harmonogram:

pracovní dny: 11.00 - 13.00: duben - prosinec

pracovní dny: 18:30 - 20:30: duben - září

dny pracovního klidu: 9.00 - 11.00, 13.00 - 15.00: duben - prosinec

dny pracovního klidu: 17.00 - 19.00: duben - říjen

Přesný počet potřebných odstřelů zatím není jasný. „Ačkoliv samotný odstřel trvá jen několik vteřin, před jeho provedením je nutné odklonit dopravu a vyklidit komunikaci i část Wilsonova lesa. Následně ještě musíme vše z hlediska bezpečnosti znovu zkontrolovat. Celý proces tedy zabere zhruba hodinu, po kterou bude nutné vždy odklonit dopravu,“ přiblížil Fiala.

Odstřely budou vždy v pevně stanovených časech. „Aby trhací práce mohly pokračovat podle harmonogramu a časy dopravních omezení se zbytečně neprodlužovaly, chci obyvatele i řidiče požádat o součinnost,“ sdělila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Dostavba velkého městského okruhu v Žabovřeské ulici v Brně potrvá zhruba tři roky. Náklady budou asi dvě miliardy korun bez daně.

„Díky tunelu se rozšíří vozovka na čtyři pruhy, vznikne zastřešená galerie a hlavně zanikne úzké hrdlo, kterým denně projede čtyřicet tisíc aut,“ sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Objízdná trasa při stavbě velkého městského okruhu Žabovřeská II.Objízdná trasa při stavbě velkého městského okruhu Žabovřeská II.Zdroj: kopemezabrno.cz