Pouze jedno místo k sezení může zabrat Dana Maštová z Neslovic na Brněnsku, pokud cestuje hromadnou dopravou se svým malým dítětem. Do budoucna se to má změnit. Ministerstvo dopravy totiž připravuje po dvaceti letech novelu vyhlášky o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. Změny mají začít platit od října.

Díky tomu pak může Maštová využít i další sedadlo. „Jedno dítě do tří let můžu mít v pohodě na klíně a nemusím zabírat další místo. Ale když bych cestovala se dvěma a obě jedou zdarma a jsou mladší tří let, nevím, jak bych je měla na sobě obě,“ poukázala.

Uvolnění pravidel vítá také společnost Kordis, která koordinuje hromadnou dopravu na jihu Moravy. „I když tato změna se týká městské i regionální dopravy spíše okrajově,“ sdělil mluvčí společnosti Květoslav Havlík.

Velmi často Kordis dostává stížnosti na nepříjemný zápach cestujících. I tuto problematiku zohledňují zástupci ministerstva v novele. „Je v zájmu všech cestujících, aby nebyla umožněna přeprava těch, kteří nedodržují základní hygienická pravidla,“ míní Havlík.

Brňan David Očenášek v tomto směru upozorňuje především na lidi bez domova. „Když jsem jezdil hromadnou dopravou do práce, zápach bezdomovců byl nesnesitelný a dopravní prostředek pak poloprázdný,“ vzpomněl.

Zápach jako nový důvod vyloučení z přepravy naopak kritizoval předseda Asociace pro veřejnou dopravu Rudolf Mládek. „Lidé používají velmi rozdílné kosmetiky. Co jednomu páchne, druhý může vnímat přesně opačně. Kdo posoudí ‚zapáchajícího cestujícího‘,“ ptal se.

Havlík z Kordisu se domnívá, že všichni odpovědní pracovníci i cestující jsou schopni posoudit rozdíl mezi extrémním zápachem a vůní.

Další plánovanou změnou je upřesnění povinnosti psa mít nasazený košík po celou dobu jízdy. Dosud ve vyhlášce bylo pouze to, že pes má mít náhubek. Jak a kde nebylo upřesněno. „Cestující toto ustanovení často odmítají dodržovat. Zaznamenali jsme opakovaně i případy pokousání zaměstnanců,“ sdělila mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

Jako příklad uvedla, že když se průvodčí natahoval pro jízdenku, pes to vyhodnotil jako pokus o napadení pána a zaútočil. „Ustanovení je nezbytné pro bezpečnost cestujících, zaměstnanců i zvířete,“ konstatovala.

S problematikou pokousání cestujících se setkávají také policisté, ale spíše výjimečně. „Statisticky tuto oblast nesledujeme, nicméně bavíme se řádově o jednotkách případů ročně za celou Českou republiku,“ zmínil Ondřej Moravčík z tiskového odboru Policejního prezídia.

Návrh vyhlášky už odsouhlasila Legislativní rada vlády. „Nyní je připravován k vydání ve Sbírce zákonů,“ podotkl Tomáš Lukašík z tiskového odboru ministerstva dopravy.

Vybrané změny v přepravním řádu:
• Upřesnění přepravy psů: Kvůli překrucování původního záměru vyhláška cestujícím nově nařídí, že pes musí mít košík po celou dobu přepravy nasazen.
• Úprava práv na obsazení vyhrazených míst lidmi se zdravotním postižením a cestujícími s dětmi.
• Do výčtu možných prohřešků, kterými cestující poruší přepravní řád a může být vyloučen z přepravy, přibyl zápach.