Rodiče střední školu vybírají nejen podle oboru. Hledisko, jaké má šance jejich potomek na úspěch, je také zásadní. „Když se dcera hlásila na gymnázium, věděli jsme že vezmou snad každého pátého uchazeče. Ale škola byla její vysněná a vše dobře dopadlo. Co vím od ostatních rodičů, u technických oborů není takový přetlak,“ sdělila Marta Dvořáčková z Brna.

Jihomoravský kraj se letos hlavně zaměřil na navýšení kapacit všeobecně zaměřených oborů, o které je dlouhodobě velký zájem. „V nadcházejícím roce otevřeme v Brně nové přírodovědně zaměřené gymnázium, kde vzniknou další tři třídy. Plánujeme otevřít i stejný počet míst na lyceích. Reagujeme na demografickou křivku. Našim cílem je podpora všeobecného směru vzdělávání, které umožňuje připravit se a později se rozhodnout o budoucím povolání, jež požaduje vysokoškolské vzdělání. Podporu lyceí chceme zahrnout i do vzdělávací strategie kraje, lycea mohou vznikat zejména transformací části stávajících odborných maturitních oborů,” vysvětluje Jiří Nantl, náměstek hejtmana jihomoravského kraje pro oblast vzdělávání, zdravotnictví a strategii chytrého regionu.

Pro školní rok 2022 až 23 bylo v kraji na středních školách všech zřizovatelů (bez konzervatoří a praktických škol) pro žáky, kteří vyšli z devátých tříd k dispozici14 629 míst. Z toho bylo 9 161 na maturitních oborech a 5 468 na oborech s výučním listem. Počet žáků devátých tříd v jihomoravském kraji bylo cca 10 500. Volných míst celkem zůstalo 2 874.

Počet míst pro nadcházející školní rok 2023/24 je ještě mírně vyšší, a to 14 760 volných míst s tím, že v kraji vyjde 11 400 deváťáků ze základních škol.

Přihlášky lze podat ještě 1. března. Termíny přijímacích zkoušek jsou 13. a 14. dubna.