Bezpečnostní pásy v autě mají za úkol snížit riziko zranění či usmrcení při dopravní nehodě. V České republice je jejich používání nařízeno legislativně. Osoba sedící na sedadle povinně vybaveném bezpečnostním pásem, musí být tímto pásem řádně připoutaná. Povinnost být připoutaný pásem platí pro jízdu na všech komunikacích. A to pro všechny osoby sedící na sedadlech, která jsou bezpečnostními pásy vybavena. Platí to tedy i pro spolujezdce sedící na zadních sedadlech.

Povinnosti řidiče

Řidič se musí podle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích připoutat za jízdy bezpečnostním pásem na sedadle, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno podle zvláštního právního předpisu. Pokud přepravuje ve vozidle, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, musí použít dětskou autosedačku. Dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům.

Jak fungují bezpečnostní pásy?

| Video: Youtube

Řidič také musí upevnit zádržný systém způsobem, který stanoví zvláštní právní předpis, a zamezit používání zádržného systému na sedadlech, před nimiž a vedle nich je umístěn airbag, pokud toto zařízení nelze na dobu použití zádržného systému vyřadit z činnosti.

Zatímco novější auta už mají signalizaci zapnutí bezpečnostního pásu, u starších aut tomu tak není. Navíc někteří řidiči dokáží systém u novějších aut přelstít. Takže jestliže vyrazíte na cesty a nebudete připoutáni bezpečnostním pásem, pak vám hrozí pokuta, protože se dopouštíte dopravního přestupku. Za řízení bez zapnutého bezpečnostního pásu hrozí bloková pokuta 1500 až 2 000 korun, ve správním řízení od dvou do pěti tisíc korun. Navíc řidič získá čtyři trestné body. Informace o pokutách a přestupcích najdete na stránkách Besipu v Tabulce přestupků.

Pravidla zastavení a stání jsou standardním učivem autoškol, chybují v nich však i ostřílení řidiči:

Podle rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2018 nemá řidič povinnost zajistit, aby se dospělý spolujezdec připoutal bezpečnostním pásem. Soud ve svém nálezu interpretoval zákonnou úpravu tak, že povinnost použít bezpečnostní pásy dopadá především na samotného svéprávného spolujezdce. Za připoutání se bezpečnostními pásy ve voze tedy zodpovídá každý dospělý cestující sám. Řidič ale musí dohlédnout na to, aby byly připoutané děti.

Spolujezdci

Přepravovaná osoba je povinna připoutat se za jízdy na sedadle bezpečnostním pásem, pokud je jím sedadlo vybaveno. Neplatí to pro osobu starší 18 let menší než 150 cm a osobu, která tak nemůže učinit ze zdravotních důvodů na základě lékařského potvrzení.

Prvním stovkám sedmnáctiletých řidičů zavedení režimu L17 umožňuje řídit auto pod dohledem takzvaného mentora:

Lékařské potvrzení musí mít za jízdy u sebe. Pokud se nejedná o stav trvalého rázu, musí být platnost lékařského potvrzení časově omezena na dobu jednoho roku. Náležitosti lékařského potvrzení stanoví prováděcí právní předpis. Jestliže je osoba pohybově postižená přepravovaná ve vozidle na vozíku pro invalidy, musí být vozík a osoba pohybově postižená připoutána speciálním zádržným systémem schváleného provedení.

Platí výjimky

Platí také výjimky pro řidiče, kdy bezpečnostním pásem připoutáni být nemusí. Jde o řidiče a spolujezdce vozidel ozbrojených sil a sborů, či osoby provádějícím výcvik žadatelů o řidičské oprávnění. Také řidiče, kteří nemohou užít bezpečnostní pás ze zdravotních důvodů. Bezpečnostní pás nemusí mít řidič zapnutý při couvání. A také cestující, kteří tak nemohou učinit ze zdravotních důvodů (lékařské potvrzení musí mít za jízdy u sebe).