Peníze se snažil vybírat v Ivanovicích na Hané. Zkoušel to s poměrně úsměvnou historkou. „V úterý mi telefonoval jeden z našich obyvatel, že ve městě koleduje jeden ze tří králů s výmluvou, že dalším dvěma je zima. Hned jsem vyrazil ven a chytil ho přímo na ulici," prohlásil starosta Ivanovic na Hané Vlastislav Drobílek.

Falešný koledník byl podle něj dobře nachystaný, měl věrohodný oblek i čepici s písmenem B. „Dobře vím, o koho se jedná, a už jsem upozornil městskou policii, aby zakročila," dodal ivanovický starosta.

Zástupci charit varují před falešnými výběrčími opakovaně. Pokud na požádání nepředloží průkaz nebo odmítnou ukázat úřední pečetění sbírkové kasičky, jde většinou o podvodníky, kteří zneužívají dobroty dárců. „Praví koledníci mají zapečetěnou a očíslovanou kasičku. Na ní je logo Charity České republiky. Každá skupina má také svoji jedinečnou průkazku," shrnul ředitel Charity Vyškov Karel Kosina.

Na průkazce je mimo jiné i číslo občanského průkazu vedoucího skupinky. „Sbírka nabízí příležitost, jak se může veřejnost společně s charitou podílet na pomoci lidem v nouzi. Jejím hlavním smyslem je podpora rodin i jednotlivců především v našem regionu," řekl Kosina.