Podle obžaloby zaměstnanci Ekotermexu na základě pokynů předsedy představenstva Jana Hanáka nespalovali v době nejméně od 25. dubna 2013 do 6. února 2014 kondenzátory obsahující látky s chlorem při teplotách vyšších než tisíc sto stupňů Celsia. Právě to ukládá zákon. „A tím se do ovzduší dostaly toxiny ohrožující životní prostředí," upřesnil státní zástupce Radek Hůlka s tím, že podle jeho údajů měl předseda Hanák schválit i vypínání počítačů, které zaznamenávají průběh teplot – s výmluvou na výpadek proudu.

Vedení pochybení odmítá

7tun kondenzátorů měla společnost Ekotermex nedostatečně spálit za období řešené soudem. Olej s nebezpečným chlorem činí asi čtvrtinu jejich váhy.

Hanák, který je spolu se společností podezřelý z přečinu ohrožení a poškození životního prostředí, pochybení odmítá. „Obžaloba mě viní, že jsem nastavil špatné postupy při spalování kondenzátorů. Jenže spalování i jeho způsoby jsou stanovené provozním řádem, který schvaluje krajský úřad. A vyjadřuje se k němu ještě Česká inspekce životního prostředí. Naši zaměstnanci jsou s řádem seznámení, což stvrzuje jejich podpis. Vedoucí topiči tak mají teploty dodržovat," hájil se Hanák.

Jeho slova potvrdila odpadová hospodářka společnosti Šárka Florčinská, která zajišťuje proškolování zaměstnanců. Důkazy o dodržování teplot spalování však firma nedoložila.

Hůlka pak poukázal i na záznamy, kde žádná teplota nedosahuje požadovaných stupňů. „Kondenzátory se přikládají až při úplném roztopení pece. Přitom jde teplota lehce dolů a pak zase stoupá. Olej, který obsahuje chlor a tvoří asi čtvrtinu z váhy kondenzátoru, se ale znehodnotí. Spalování je dvoustupňové. V první komoře je kolem osmi set stupňů. Pak spaliny pokračují do termoreaktoru, kde je teplota až tisíc dvě stě stupňů Celsia," sdělil Hanák.

Teplotu při přikládání pak zapisuje topič do protokolu. Měří ji i čidlo, které ji ukládá do počítače. Ten ovšem podle Hanáka zaznamenává průměrnou teplotu za půl hodiny. „To, že průměrná teplota nedosáhne v záznamech tisíc sto stupňů, neznamená, že v půlhodinovém intervalu nebyla," řekl.

Co se pak týká osobních zápisů, Hanák stejně jako několik dalších současných a bývalých zaměstnanců uznal, že se v uvedeném období záznamy nekontrolovaly. „Vše bylo založené na osobním přístupu vedoucích topičů a důvěře v ně. Pokud tak nečinili, jde o jejich osobní pochybení," zdůraznila Florčinská.

Také svědci, již ve firmě působili jako topiči, před soudem v pátek zmínili, že za jejich působení se teplota vždy dodržovala. Ani jeden z nich nepotvrdil, že by někdy dostal pokyn manipulovat s počítačem, případně spalovat za nižších teplot.

Řízení s Ekotermexem bylo zahájené loni před vánočními svátky na základě trestního oznámení jednoho člověka. „Ten měl na svém zdraví pozorovat nepříznivé účinky činnosti spalovny," přiblížil už dřív Hůlka. Další líčení a výslech svědků soudkyně určila na 16. září.

Co se týká svědka, ten potvrzení toho, že mu škodí spalovna, u soudu nedoložil. „K lékaři jsem kvůli tomu nikdy nešel," uznal Mixa.