Podle žalujících Jakuba Samka a Vladimíra Kočana byla porušena jejich autorská práva. O tom soudkyně nepochybuje. „Měli ale uzavřenou smlouvu na dodání projektové dokumentace, jejíž součástí bylo i libreto, s firmou. S dodavatelem této projektové dokumentace neměli jasné ujednání. Není tedy možné dojít k závěru, že to byl žalovaný, kdo porušil práva žalobců,“ odůvodnila České tiskové kanceláři Flídrová.

Jak už Deník Rovnost informoval, spor vznikl kvůli autorským právům po otevření napoleonské expozice na přelomu jara a léta 2013. Podle autorů libreta obsahovala věcné chyby. Vrchní soud v Olomouci městu nařídil na podzim 2013 výstavu zavřít. Od června 2014 je ale otevřena jiná výstava s názvem Austerlitz - malé město velikých dějin.

Krajský soud v Brně ve věci rozhodoval podruhé. Dřív žalobě vyhověl, vrchní soud ale poté rozsudek zrušil a spis vrátil zpět. Obě strany se proti současnému rozhodnutí můžou odvolat.