Podle mluvčí Slavkova Veroniky Slámové dochází trpělivost i vedení města, které již zahájilo potřebné kroky, které by měly vandaly odradit. Od května například přijme městská policie nového strážníka. „V pěti policistech již můžeme zajistit i noční směny," uvedla mluvčí.

Zmínila, že podobné potíže řeší i v okolních obcích. „Vzhledem k tomu, že stopy vedou ke skupinkám mladistvých, vnímáme situaci jako důsledek jejich dlouhodobé absence ve školách a související uvolněnou morálku. Na úrovni města i bezpečnostních orgánů diskutujeme o efektivním zásahu. O každém případu budeme informovat policii, která již v těch uplynulých zahájila vyšetřování,“ ujistila Slámová.

Akce vandalů souvisejí s poškozováním stromků, ničením laviček, odpadkových košů nebo pohazováním odpadků. Poškozují také soukromý majetek. „V březnu mi někdo rozbil okna na chatě. Opodál se přitom scházela parta výrostků,“ komentoval třeba Stanislav Červinka svůj podpis k petici.

Na nutnost řešení upozornil také opoziční zastupitel Ivan Charvát. „Pravděpodobně se mimo jiné podepisuje i to, jak dlouho jsou děti mimo školu. S případnými původci těchto skutků či jejich zákonnými zástupci, je třeba promluvit a domluvit jim, pokud je vůbec možné jejich nalezení. V první fázi to nemusí být přímo ani nutně hned přes státní policii,“ uvažoval Charvát, který zmínil důležitost spolupráce města s policií.

Pět strážníků

Vedení radnice už potvrdilo jednání s policií o užší spolupráci v následujících týdnech. „Prioritně přitom podobné záležitosti obvykle řeší strážníci,“ komentoval policejní mluvčí Bohumil Malášek. Právě rozšíření počtu strážníků ze čtyř na pět zároveň umožní jejich efektivnější nasazení do rizikových lokalit. 

Strážníci také důkladně kontrolují záznamy kamerových systémů. „Mohou vést k ztotožnění pachatelů vandalských činů. Nejbližších dnech také rozšíříme kamerový systém do rizikových oblastí včetně instalace mobilních fotopastí. Již v minulosti jsme díky kamerovému systému pachatele podobných činů usvědčili. Pokud se jedná o mladistvé pachatele, hrozí jim nejen postih na místě,“ přiblížila Slámová.

Městská policie spolupracuje také se sociálním odborem jako s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. „V takových případech je následně zahájeno správní řízení, do kterého jsou vtaženi i rodiče mladistvých pachatelů. Ve správním řízení je pak možné uložit pokutu až do výše deseti tisíc korun s dalším navazujícím šetřením v rodinách,“ dodala mluvčí Slavkova Slámová.