Soudní řízení ještě neskončilo. Nicméně koncem loňského roku podali podle zjištění redakce další žalobu, tentokrát za nemajetkovou újmu. A v té už Okresní soud ve Vyškově rozhodl v jejich prospěch. Město, které musí jako zřizovatel školy žalovanou částku zaplatit, se bude domáhat jejího snížení.

Záležitost na posledním zasedání rousínovského zastupitelstva přednesl ředitel školy a zastupitel Jiří Kyjovský. „Druhá takzvaná osobnostní žaloba spočívá v tom, že rodiče žáka už nemůžou žít takový život jako předtím. První žaloba je na čtrnáct milionů korun, druhá požaduje nižší částku. Ta připadne rodičům, ne chlapci. Na městu nyní je, jestli škodu uznat, nebo podat opravný prostředek," prohlásil Kyjovský.

Zastupitelstvo rozhodlo většinou hlasů o druhé možnosti. Vedení města se o nároku rodiny na kompenzaci nepře. „Rada města se nicméně rozhodla doporučit zastupitelstvu podat odvolání a pokusit se částku nějak snížit. Je to o kompromisu obou stran. Už několikrát zaznělo, že vinu úplně necítíme, ale následky poneseme," komentoval starosta Rousínova Jiří Lukášek.

Jak na zasedání řekl ředitel Kyjovský, vyšetřování policie a České školní inspekce nezjistilo žádné pochybení školy jako instituce. „Nicméně z principu objektivní viny, o které hovoří občanský zákoník, škola vinna je," dodal.

Podle otce poškozeného je pro rodinu důležité, aby byl odškodněný především syn, který skončil na invalidním vozíku, což je předmětem dosud nerozhodnuté žaloby. „Částka, kterou žádáme, je standardní. Od právníků jsme se dozvěděli, že v porovnání s jinými podobnými případy je vlastně i podprůměrná," poukázal otec, jehož jméno redakce z pochopitelných důvodů neuvádí.

Dodal, že neštěstí celé rodině úplně změnilo život. „Nemůžeme ukázat na někoho konkrétního, koho bychom označili jako viníka. Faktem ale je, že odpovědnost nese škola. Už dřív z její strany zaznělo, že žáci chodili na exkurze na hřbitov zcela běžně, a to i přes zákaz a zamčenou bránu. To se jednoduše dít nemělo, to bylo špatně," zdůraznil muž.

Rozhodnutí zastupitelstva o podání opravného prostředku proti rozsudku jedné žaloby může mít vliv na rozhodování soudu v případě žaloby druhé. Otázkou ovšem je, jaký. „Každou ze žalob řeší jiný soudce," poukázal Kyjovský s tím, že podání přesto může hrát při rozhodování u druhé žaloby pro město roli určité polehčující okolnosti, ale i naopak. Peníze ovšem bude muset radnice někde sehnat. „Město a škola se pokusí oslovit nějaké státní instituce, které by poskytly peníze na pokrytí části nákladů," dodal Kyjovský.

Ten se už dřív vyjádřil v tom smyslu, že policie neposkytla o vyšetřování případu žádné výsledky. Okolnosti, za jakých náhrobek na hocha spadl, tedy nejsou vyjasněné. Podle některých informací ho rozhoupali dva jiní chlapci. Že náhrobku musel někdo pomoci, už dřív pro Vyškovský deník Rovnost uvedl Jaroslav Klenovský z Federace židovských obcí České republiky. „Je nám samozřejmě líto, co se stalo. Jsem nicméně přesvědčený, že náhrobek sám spadnout nemohl," vzkázal.