Ta se rozlila do délky čtyř set metrů od tamního horního nádraží až po Školní ulici.

„Zasypali jsme sorbentem hlavně kanalizační vpusti, aby déšť pohonnou hmotu nespláchnul do odpadních vod. Pracovníci správy a údržby silnic pak vozovku dočistili metacím vozem. Ze kterého auta se nafta ven dostala, zatím nevíme,“ informoval dispečer brněnských hasičů Ladislav Procházka.