Jedno je velmi problematické, nenosí úkoly, vyskakuje si na učitele, sprostě jim nadává. To druhé je skoro pravým opakem. Snaživé, s dobrým prospěchem, tiché. Přesně tak včera hovořili o dvou dětech Blaženy a Lubomíra Rosnerových ze Slavkova u Brna, které mají co do činění s obviněním rodičů z týrání, jejich učitelé. Kolem těchto dvou svěřenců se ostatně točila řeč během celého včerejšího hlavního líčení.

Že by si však svědkové všimli nějakých známek týrání u dětí, to vesměs popírali. „Žádné modřiny jsem na dětech neviděla. Ty ani nikdy nemluvily o tom, že by jim rodiče ubližovali. Určitě bych si všimla, kdyby je týrali. Poznala bych to z jejich chování,“ uvedla třídní učitelka tří dětí manželů Rosnerových Zdena Nechvátalová.

To samé v podstatě uvedla i další třídní učitelka, a to těch dvou svěřenců, kteří měli v dopise hozeném v červnu 2007 do školní schránky důvěry obvinit pěstouny z týrání. „Je ovšem psaný i podepsaný rukou jednoho z dětí. Četla jsem ho. Pamatuji si, že v něm stálo, jak Rosnerovi svěřence bijí naběračkou, pruty, po nohách i hlavě. Uvědomila jsem výchovného poradce a vedení školy,“ vyprávěla slavkovská učitelka Dagmar Kachlířová.

Na její, i výpovědi dalších svědků reagovali obhájci a soudce Karel Menšík i státní zástupkyně Martina Klvačová, která na Rosnerovy podala obžalobu. Ta se nezajímala jen o inkriminovaný dopis. Ptala se i na chování dětí ve škole. „Jedno z nich mělo potíže s uznáváním autorit. Problémy s ním určitě byly. Hodně často také lhalo,“ uvedl výchovný poradce školy Marek Studnař.

Jeho kolegyně Nechvátalová a Kachlířová a další vyslýchaný učitel Jiří Černý na stejný dotaz státní zástupkyně odpověděli podobně. Podle Kachlířové byl ovšem svěřenec v kolektivu oblíbený. Ze Studnařovy výpovědi vyplynulo, že upozornil slavkovské sociální pracovnice na poměry, které u Rosnerových měly panovat. „Dvakrát mě v první polovině roku 2008 navštívilo dítě Rosnerových, které už naši školu vychodilo. Býval jsem jeho třídní. Řekl mi, že Rosnerovi nepřiměřeně trestají své svěřence a on se na to už nemůže dívat. Ať s tím prý něco udělám. Prý dětem nadávali, uráželi je, bili přes chodidla nebo tahali za vlasy,“ uvedl Studnař.

Potom se mu prý do rukou dostal fotoaparát s fotografiemi, z nichž bylo patrné, že děti Rosnerových mají po těle modřiny. „Nemohl jsem dělat nic jiného, než sepsat o tom zprávu a dát ji slavkovským sociálním pracovnicím,“ uvedl výchovný poradce.

Shodou okolností se zhruba v té samé době na slavkovskou „sociálku“ dostal videozáznam o tom, jak Blažena Rosnerová nadává jednomu ze svých dětí a bije ho. „To video mě překvapilo. Je to jen dohad, ale měla jsem pocit, jako by tam k takovému incidentu nedošlo poprvé. Nikdo nebyl zaskočený, nebrečel, neřekl ani půl slova. Dokonce ani obžalovaný ne,“ podivovala se vyškovská psycholožka Renata Musilová.

K Musilové Rosnerovi se svými dětmi docházeli.

Překvapená, ale úplně jiným způsobem, byla také lékařka dětí pěstounů Rosnerových Jarmila Flodrová. „Za celou dobu, co ke mně děti chodí, jsem si nikdy nevšimla žádného hematomu. A to se nejen u nich, ale u každého svého pacienta, na tohle velmi soustředím. Proto mě obvinění velmi zarazila. Poté, co jsem o tom byla informovaná, začala jsem do rodiny chodit častěji, i bez ohlášení,“ nechala se slyšet Flodrová.

Podle jejích slov ji ovšem Rosnerovi nikdy nebránili ve vstupu do domu, ani když měli návštěvu. „Nikdy také neprotestovali, když jsem jim zavolala a řekla jim, ať třeba hned na druhý den přijdou s dětmi na očkování,“ pokračovala slavkovská lékařka.

Jedinou modřinou, kterou kdy u Rosnerových spatřila, byl hematom velký 17 x 3 centimetry na paži dítěte, které sepsalo inkriminovaný dopis. „Tehdy se svěřencem přišel výchovný poradce. Z dítěte nebylo možné dostat, jak ke zranění přišlo. Učiteli vykládalo, že ho uhodil otec, tedy Lubomír Rosner. Mně ovšem neřeklo nic,“ popsala Flodrová.

Jak ovšem upozornila obžalovaná Blažena Rosnerová, v ten den, kdy dítě ukázalo ve škole zhmožděnou ruku, mělo tělocvik. „Tam upadlo. Zranění si klidně mohlo způsobit při pádu,“ uvedla Rosnerová.

To vyloučil pedagog, který vyučuje tělesnou výchovu a má na starosti třídu, již dítě navštěvovalo. „Spadlo na všechny čtyři. Zezadu na paži se tedy nemělo šanci poranit,“ trval na svém tělocvikář Jiří Černý.

Z jeho dalších slov však vyplynulo, že chlapec měl při pádu francouzské hole, na což také poukázala obžalovaná.

Ta, stejně jako její obhájci, státní zástupkyně i soudce, kladla doplňující otázky všem vyslýchaným svědkům. Těch bylo na včerejšek předvolaných šest. Přišli všichni. Jejich výslechem ovšem hlavní líčení zdaleka nekončí. Pouze je odročené. Jak rozhodl soudce Karel Menšík, Rosnerovi zase usednou na lavici obžalovaných 11. května o půl deváté.

ČTĚTE SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY V PRAVÉM HORNÍM ROHU A DISKUTUJTE DOLE POD ČLÁNKEM

ON-LINE ZE SOUDNÍ SÍNĚ:


12:12 - Soud vyslechl všechny svědky, kteří byli na dnešek předvolaní. Hlavní líčení se odročuje na 11. května, začne v půl deváté ráno.

11:55 - Spolupráce svědkyně s rodiči je prý výborná, s obžalovanou se vidí či komunikuje denně. Děti učila i z tělocviku, modřiny na nich nikdy neviděla.

11:50 - Předvolána je další svědkyně, učitelka tří dětí obžalovaných. Státní zástupkyně se ptá na jedno z nich. Výchovné potíže s ním prý svědkyně nemá. Dítě je údajně doma rádo, je velmi upnuté na matku.

11:35
- Mluví se o hematomu na paži jednoho z dětí. Svědek je přesvědčený o tom, že nemohl být způsobený při hodině tělocviku, jak se domnívají obžalovaní.

11:30 - Soud vyslýchá učitele dvou dětí obžalovaných. O jednom z nich svědek hovoří jako o problémovém - vzpurném, agresivním.

11:25 - Jedno z dětí udělalo podle lékařky v péči pěstounů velký pokrok. Když přišlo do domácnosti, nechodilo. Po rehabilitacích u Rosnerových chodí.

11:10 - Lékařka tvrdí, že nikdy neviděla ve zprávách od odborných lékařů, že by doporučovali, aby Rosnerovi zklidňovali děti pomocí tenkého proutku, pokud mají nějaký záchvat.

11:02 - Svědkyně se vyjadřuje k rehabilitacím dětí, k tomu, jak mají správně probíhat.

10:52 - Lékařku podle jejích slov překvapila zpráva od slavkovské sociálky, kterou dostala v červenci 2008, že od června 2007 není v rodině obžalovaných něco v pořádku.

10:47 - Lékařka hovoří o incidentu, kdy jedno z dětí přišlo na prohlídku s hematomem velkým 17x3 centimetrů v doprovodu učitele. S dítěte prý nebylo možné dostat, jak ke zranění přišlo. Žádné jiné modřiny ani oděrky podle ní však na těle nemělo.

10:42 - Svědkyně ví od obžalované o anonymu z května 2008, který Rosnerovy vinil z týrání dětí. Prohlídka tří dětí neprokázala obvinění. Ani sama lékařka mu nevěřila. Na konci května přesto přišla na návštěvu k obžalovaným, z vlastní iniciativy. Sledovala chod domácnosti, prohlédla některé z dětí. Na známky týrání nenarazila.

10:32 - Hlavní líčení pokračuje, dostavili se všichni předvolaní svědkové. Nyní soudce vyslýchá lékařku dětí pěstounů.

10:09 - Hlavní líčení je přerušeno do 10:30.

10:00 - Dopis podle svědka sepsalo jen jedno z dětí, šlo o poměrně tichého svěřence Rosnerových. Ten si údajně také stěžoval, že je doma nadměrně bitý. Obžalovaná to svědkovi měla odůvodnit tak, že dítě nedokáže udržet stolici a exkrementy rozmazává po zdech. Proto prý dostával.

9:52
- O videozáznamu ví svědek pouze z doslechu. Na dítěti, které ho natočilo, podle svědka pravděpodobně týrání nebylo páchané. Z toho, co všechno mu však dítě oznámilo, byl rozpačitý a moc tomu nevěřil.

9:45 - Nadávky, urážky, bití přes chodidla, tahání za vlasy. O tom všem jedno z dětí dvakrát vyprávělo svědkovi na jaře 2008. Pak se mu do rukou dostaly fotografie dětí, na nichž byly patrné hematomy (modřiny, krevní podlitiny, poz. red.) na tělech svěřenců. Pak si mu jedno z dětí stěžovalo, že ho obžalovaný zbil berlí. Modřinu měl podle svědka přes půl paže. Šli spolu k lékařce. Svědek pak sepsal hlášení pro slavkovský sociální odbor.

9:38 - Zhruba před čtyřmi lety došlo ke zhoršení domácí přípravy do školy. Ale pouze u některých dětí. Výchovný poradce nyní hovoří o dopisu, který se ve schránce důvěry objevil na konci školního roku 2006/2007. Po letních prázdninách se svědek zajímal, jak se vyvíjí situace u Rosnerových. Podle dětí se vše zlepšilo.

9:30 - Soud nyní vyslýchá učitele, který ve škole působí také jako výchovný poradce. Mluví o potížích s jedním z dětí. To bývalo agresivní, mělo problémy s autoritou. Také další svěřenec byl podle něj drzý a agresivní. Další dítě, se kterým svědek přišel do styku, bylo plaché a tiché. Ostatní děti, které poznal, byly prý bezproblémové.

9:20 - Řeč se stále točí pouze kolem dvou dětí, které sepsaly dopis. Podle učitelky byly s jedním z nich výchovné problémy. U dětí však bylo oblíbené.

9:08 - Přichází další svědkyně, třídní učitelka některých dětí pěstounů Rosnerových. Ta jako první dostala do rukou dopis, ve kterém svěřenci obvinili pěstouny z týrání. Hovořilo se v něm o bytí "šufánkem", pruty, a to po nohách či hlavě. Uvědomila vedení školy, diskutovala o tom s dětmi pěstounů. Podle jednoho z nich byla situace doma mnohem horší, než je popsáno v dopise.

8:56 - Psycholožka dál uvádí, že ji videozáznam překvapil. Podle ní z něj vyplynulo, že by nemuselo jít o první takový incident. Upozornila, že jde jen o dohad.

8:50 - V červnu 2008 se podle vyškovské psycholožky objevil nějaký anonym, na jehož základě bylo svoláno jednání na kraji. Bylo rozhodnuto, že se děti podrobí psychologickému vyšetření. K tomu nakonec nedošlo, protože se objevil videozáznam, kde obžalovaná nadává a bije jedno z dětí.

8:40 - Soud právě začal. Předvolaní jsou tři svědkové - pracovnice psychologické poradny, slavkovská sociální pracovnice, učitel slavkovské Základní školy, do které děti obžalovaných chodí.