V pátek se konalo již čtvrté hlavní líčení, v jehož závěru okresní soud muže obžaloby zcela zprostil.

Poslední hlavní líčení soud odročil, aby doplnil důkazy, protože babička dítěte vypověděla dvakrát a pokaždé obráceně. Její druhá výpověď, ve které uváděla, že k týrání docházelo, se neprokázala.

Státní zástupce Aleš Vrzal navrhoval pro muže podmíněný trest v délce šest až dvanáct měsíců. „Jeho vinu prokazuje výpověď nezletilého, kterou znalecký posudek označil za věrohodnou,“ řekl Vrzal.

Naopak obhájce Patrik Girgle chtěl muže zcela zprostit obžaloby. „Proti stanovisku znalce stojí například závěry nemocnice, která označila věrohodnost chlapce za minimální. A v pochybnostech má soud přihlédnout ve prospěch obžalovaného,“ prohlásil Girgle.

Soudce Karel Menšík v závěru hlavního líčení muže obžaloby zcela zprostil. „Nebylo totiž prokázáno, že se popsaný skutek stal,“ vysvětlil Menšík.