Na místě zasahovali i policejní potapěči. „Oznamovatel si původně nebyl jistý, jestli v řece plave tělo nebo figurína. Po vylovení policisté zjistili, že jedno z těl bylo ve vyšší stádiu rozkladu, druhé leželo v řece kratší dobu,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.

Podle prvotního šetření muži nezemřeli následkem násilného trestného činu. „Momentálně ověřujeme totožnost nalezených. Teprve pak bude možná pitva,“ dodala.

Kdy muž zemřel, není nyní možné říct. Rozklad těla podle lékaře Alexandra Pilina z Ústavu soudního lékařství a toxikologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy totiž začíná téměř ihned po smrti. „Rozkladem rozumíme už děje začínající ihned, třeba blednutí těla, posmrtnou ztuhlost, tvoření posmrtných skvrn, vychladnutí. Pak jsou pozdní posmrtné změny, ke kterým počítáme hnilobu. Ta začíná obvykle tři až čtyři dny po smrti,“ popsal lékař. 

Velmi podle něj záleží na prostředí. „Na místě může být nálet hmyzu, jenž naklade vajíčka, ze kterých se začnou líhnout larvy a spotřebovávat tělo a umožnit tak dalším třeba plísním, houbám nebo drobné zvěři konzumovat tělo. Například ve vodě se tělo rozkládá pomaleji než na vzduchu. Záleží také na teplotě a třeba stavu vody,“ vysvětlil.