Státní zástupce Radek Hůlka poukazuje na obecné ohrožení. „Věděli, že ho můžou způsobit, ale bezdůvodně spoléhali na to, že nenastane. Nebyli dostatečně opatrní. Všichni jsou zkušenými pracovníky správy železniční trati, takže měli dost kompetencí k přijetí opatření, aby nehodě předešli. Jsem přesvědčený, že pokud by si byť jediný z nich řádně splnil své povinnosti, k vykolejení by nedošlo," pronesl u soudu Hůlka.

Ani jedna z obhájkyň obžalovaných však s jeho výrokem nesouhlasí. Všechny požadují zproštění viny mužů. „Dělali, co mohli, aby trať udrželi v provozuschopném stavu. A sedí teď na lavici obžalovaných. Jedná se o dlouhodobou systémovou chybu, táhnoucí se řadu desetiletí. Nemůžou za ni pykat oni," poukázala například advokátka Jarmila Pospíšilová.

Po vyslechnutí všech závěrečných řečí předseda soudu Karel Menšík rozhodl, že konečný rozsudek vynese za týden.

VÍC SI PŘEČTETE VE ČTVRTEČNÍM TIŠTĚNÉM VYDÁNÍ VYŠKOVSKÉHO DENÍKU ROVNOST.