Obviněný muž tuto nabídku přijal. „Udělal to přesto, že pro tento typ činnosti neměl potřebná povolení. Obrátil se poté na svého známého, který se oboru odpadového hospodářství pohybuje, aby mu s tím pomohl,“ pokračoval Šrámek.

Následně pro tyto potřeby založil firmu Gudbis k provedení akce. „Samotnou stavební suť pak odvezl dopravce do provozovny v Kuřimi, jak s ní dále naložil policisté zatím nezjistili. Za přičinění obviněného však byly na skládce v Kozlanech vyhotoveny vážní lístky pro odpad objemu téměř pěti set tun, který do Kozlan nikdo nepřivezl,“ doplnil Šrámek.

Ze supermarketů přitom byl zajištěn odvoz pouze 250 tun materiálu, který do Kozlan nesměřoval. „Společnost RESPONO na základě zmíněných vážních lístků a na základě objednávky od společnosti Marius Pedersen, vyfakturovala částku přesahující milion korun za dopravu a uložení odpadu v Kozlanech. V návaznosti na tyto vyfakturované a také uhrazené služby, byla provedena fakturace prvotnímu objednateli služby, tedy společnosti Billa ve výši necelého jednoho a čtvrt milionu,“ vyprávěl státní zástupce.

Škoda je téměř milion

Částka byla společností Billa následně uhrazena. „Škoda, která byla jednáním obviněných způsobena, byla vyčíslena na necelých devět set tisíc korun, což je rozdíl mezi cenou práce a služeb, která reálně odpovídala provedeným pracím, a částkou, kterou za tyto služby a práce v konečném důsledku zmíněná společnost uhradila Billa,“ dodal Šrámek.

Na Vyškovsku se nejedná o něco obvyklého. „Takové případy neřešíme na našem oddělení hospodářské kriminality příliš často. Jak to však v podobných kauzách bývá, rozpletení všech souvislosti a prokázání podezření není vůbec jednoduché,“ komentovala aktuální obvinění v dva roky starém případu policejní mluvčí Alice Musilová.

Kauza v současnosti již není aktuální a její odhalení zabralo velké úsilí. „Proto je pro kolegy i státní zastupitelství jakýmsi zadostiučiněním, když se podaří případ takzvaně dotáhnout do konce,“ dodala Musilová.

Podle informací vyšetřovatelů se na popisovaném jednání do určité míry obohatila řada zmiňovaných jednotlivců i společností, sporná je nicméně míra zavinění, vědomost jejich chování nebo případné chyby, kterých se dopustili. Nadcházející soud pomůže se zodpovězením nejasností.