close Deník / Průvodce rokem 2024 info Zdroj: Deník zoom_in Deník / Průvodce rokem 2024 Finanční úřady mají v posledních dnech vyšší návštěvnost. Důvodem jsou změny, které přinesla novela zákona o dani z nemovitosti. Mnohým lidem nově přibude povinnost platit daně, které dosud platit nemuseli. Kvůli tomu musí podat i daňové přiznání. „Lidé už je podávají a některé úřady hlásí, že se tvoří i fronty,“ uvedl mluvčí Finanční správy České republiky Tomáš Weiss.

Kvůli tomu správa posílila týmy, které lidem s vyplněním daňového přiznání pomohou. Ve druhé polovině ledna dokonce specialisté vyjedou i do obcí, v nichž byla pracoviště finanční úřadu uzavřena. V nich také budou moci daňové přiznání odevzdat.

NEPŘEHLÉDNĚTE: S velkou nevolí se u starostů mnoha obcí setkal plán vlády na zvýšení daně z nemovitosti:

VYSVĚTLENÍ: Přiznání daně z nemovitosti, které je nutné podat do konce 31. ledna, se podle odhadu Finanční správy týká jen asi sta tisíce lidí. Přiznání budou muset podat například ti, kteří si v minulém roce pořídili nemovitost, nebo mají v katastru nemovitostí zapsanou nemovitost jako garáž, ale dosud ji přiznávali třeba jako příslušenství k rodinnému domu. Ostatním jejich výši vypočítá finanční úřad a složenky s částkou, kterou budou muset zaplatit, dostanou do schránky přibližně v dubnu. Daň pak budou muset zaplatit do 31. května.

Deník přináší přehledné informace o změnách, které se daně z nemovitostí týkají.

Do kdy je nutné daňové přiznání podat?
Termín je určený na 31. ledna 2024. Za prvních pět dnů prodlení nebude finanční úřad vymáhat žádné sankce. Za každý následující den pak pokuta činí 0,05 % ze stanovené daně.

Kde mohu zjistit, že se mě daňové přiznání týká?
Osobně na finanční úřadu. Všechna územní pracoviště finančních úřadů od 22. ledna do 2. února navíc prodlouží úřední hodiny. Jejich pracovníci budou k dispozici od pondělka do čtvrtka od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin. Pracovníci finančních úřadů poskytují služby i na pracovištích, která byla dříve uzavřena. Přehled těchto pracovišť a jejich pracovní dobu lze zjistit na webu Finanční správy.

Lze získat potřebné informace i telefonicky?
Finanční úřady zřídily konzultační telefonní infolinky, které celý leden fungují v každém kraji. Od pondělka do čtvrtka jsou na nich specialisté k dispozici od 8 do 17 hodin, v pátek pak od 8 do 14 hodin. Jejich seznam je možné najít na webu Finanční správy.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Majitelé nemovitostí si od letošního roku připlatí:

Je možné vyplnit daňové přiznání na internetu?
Je to nejjednodušší způsob. Na portálu finanční správy Moje daně je možné využít předvyplněné daňové přiznání s údaji z finančního úřadu a katastru nemovitostí. Přiznání zde lze nejen vyplnit, ale i odeslat.

V jakých případech se povinnost člověka týká?
Finanční správa odhaduje, že daňové přiznání bude muset podat asi sto tisíc lidí. Toto jsou případy, kdy se jich tato povinnost může týkat. Zpozornět by měli například vlastníci garáží nebo lidé, kteří staví na pozemku, na němž už nějaká budova stojí. V některých případech mohou ale požádat i o odpuštění daně, například majitelé budov, v nichž funguje dětská skupina. VÍCE ZDE

Vlastním objekt, který mám v katastru nemovitostí zapsaný jako garáž.
Řada lidí má v katastru nemovitostí stavbu evidovanou jako garáž, ale neparkují v ní svoje auto a používají ji například jako sklad pro zahradní nářadí nebo ovoce. Kvůli tomu také stavbu dosud přiznávali například jako příslušenství k obytnému domu nebo jako ostatní zdanitelnou stavbu. Teď to ale budou muset změnit a do konce ledna podat daňové přiznání, v němž tuto stavbu budou muset přiznat se sazbou daně pro garáž, která je vyšší.

| Video: Youtube

Používám stavbu nebo jednotku, jejíž vlastník není znám.
V tomto případě to neplatí pro obytný dům nebo byt. Nicméně uživatel budovy nebo jednotky, jejíž vlastník není uvedený v katastru nemovitostí nebo je nedostatečně identifikován, je nově poplatníkem daně z nemovitých věcí a musí podat daňové přiznání.

Vlastním budovu, v níž je provozována dětská skupina.
Novela zákona o dani z nemovitosti umožňuje v takových případech uplatnit nárok na osvobození z daně. Majitel budovy ovšem bude muset podat daňové přiznání, v němž tento nárok může uplatnit.

Připravili jsme pro vás velký přehled změn sazeb DPH:

Jsem zemědělec a na orné půdě mám zpevněnou plochu, kde parkuji traktor.
Jednou ze změň je i nová definice pro zpevněné plochy plochy pozemku, které se nově daní vyšší sazbou. Bude proto nutné podat daňové přiznání, kde je potřeba tuto část pozemku uvést a zdanit. Daňové přiznání bude muset podat i podnikatel, který vlastní pozemek, na němž se nachází zpevněná plocha zařazená v obchodním rejstříku.

Získal jsem stavební povolení nebo už stavím například rodinný dům na pozemku, na němž už stojí jiná budova.
Již není rozhodující, jestli na stejném pozemku stojí jiná budova. Takový stavitel bude muset podat daňové přiznání a nově zdanit vyšší sazbou pro stavební pozemky.

Pronajímám v domě místnost například turistům a zároveň poskytuji služby, jako jsou úklid, vynášení odpadků, výměna lůžkovin a podobně.
Pronajímatel se bude muset připravit na vyšší zdanění. A zároveň přiznat na finančním úřadě, že tuto místnost v obytném domě používá k podnikání.

ČTĚTE TAKÉ: Příspěvek na bydlení může dosáhnout i několik tisíc korun. Podívejte se, kdo na něj má nárok:

Užívám nemovitost ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu nebo Úřadu pro zastupování státu ve věci majetkových.
Nově je uživatel poplatníkem daně z nemovitých věcí a musí proto podat daňové přiznání. To se netýká obytných budov nebo bytů.

Vlastním pozemek, který se nachází v národním parku v zóně přírodě blízké.
V takovém případě má majitel nárok na osvobození od daně, což bude muset uvést v daňovém přiznání. Zákonodárci totiž rozšířili osvobození od daně z pozemků chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny.

Jak vypočítat daň z bytu

• Základem daně je výměra podlahové plochy v m2 podle stavu k 1. lednu.
• Výměra se vynásobí koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavenou plochu nebo je-li jednotkou užíván pozemek ve vlastnictví všech vlastníků jednotek v domě.
Daňová sazba pro byt jsou 3,50 Kč/m2.
• To se vynásobí koeficientem podle počtu obyvatel

Velikost obce koeficient

• do 1000 obyvatel 1
• od 1000 do 6000 obyvatel 1,4
• od 6000 do 10 000 obyvatel 1,6
• od 10 000 do 25 000 2
• od 25 000 do 50 000 obyvatel 2,5
• nad 50 000 a ve Františkových Lázních, Mariánských Lázních, Luhačovicích a Podebradech 3
• v Praze 4,5

• Výsledek se následně vynásobí místním koeficientem, které se obce určují samy. Obce ho mohu zvyšovat ze základní úrovně až na hodnotu 5. Ty se mohou lišit i podle lokality v jednotlivých městech nebo obcích. Místní koeficient lze nejlépe zjistit přímo na příslušných úřadech.

Modelový příklad pro byt 70 m2 v Praze 2

1. Byt 70 m2 v bytovém domě.
2. Základ daně: 70 x 1,22 to je 85,4 zaokrouhleno na 86 m2
3. Sazba daně: 3,50 Kč/m2 x koeficient podle počtu obyvatel (Praha 2 má snížený koeficient vyhláškou) 2,5 = 8,75 Kč/m2
4. Daň = 86 x 8,75 = 752,5 zaokrouhleno na 753 Kč
5. Doplnění o místní koeficient: Celá Praha má místní koeficient 2
6. 753 x 2 = 1506 Kč
7. Celková daň po úpravě místním koeficientem: 1506 Kč