„Ve školce pro předškoláky pořádáme přípravné lekce – edukativní skupinky. Děti zjistí, co je čeká, seznámí se s třídou i paní učitelkou,“ vysvětluje ředitelka školy Jana Adamcová.

První třída s asistentkou Zdenou Leciánovou a třídní učitelkou Eliškou Klváčovou
Naši prvňáci: Sdílená třída s třeťáky? Velký přínos, míní učitelka

Další výhodou je menší počet dětí ve třídě a častá spolupráce s obcí a rodiči. „Jsme taková rodinná škola. Všichni se mezi sebou znají. Je zde větší prostor pro individuální přístup, všechny problémy můžeme vyřešit ihned a nehrozí zde například šikana,“ ujišťuje ředitelka. Důraz škola klade také na to, aby výuka měla hravou formu a děti chodily do školy s úsměvem.

Modrá třída Základní školy Prameny Rousínov
Naši prvňáci: Spolupráce s druháky dětem prospívá

Děti tak spolu často soutěží a snaží se podat maximální výkon. „Střídáme různé činnosti, aby děti jen neseděly v lavicích, protože to stejně nevydrží. Zároveň máme celoroční hru Cesta za pokladem. Děti dostávají za úkoly body a kdo se dostane nejblíže k pokladu, zvítězí,“ popisuje třídní učitelka Alena Kousalová. Prvňáčci jsou podle ní letos velice šikovní. Dokonce už si osvojují angličtinu a učí se používat moderní technologie k vyhledávání informací.