Předchozí
1 z 6
Další

Bere si zpravidla na starost zajištění organizace, vše závisí na zájmu a chuti místních si zahrát. „Dopředu zjistíme, kdo z obce má zájem ve hře vystupovat. Domluvíme se na tématu, který se týká minulosti naší vesnice a nejbližšího okolí,“ prozrazuje Hrozová.

Ochotnickému divadlu se v Pustiměři daří. Přispívá k tomu i místní knihovnice Anna Hrozová.Zdroj: OBEC PUSTIMĚŘ

Teprve v další fázi vzniká samotné libreto představení, které má u pustiměřských ochotníků svá specifika. „Zápletka tam bývá vykreslena postavami psanými na tělo všem našim hercům a je doplněná tematickými písničkami většinou na moravské lidové nápěvy,“ říká knihovnice.

Ochotnickému divadlu se v Pustiměři daří. Přispívá k tomu i místní knihovnice Anna Hrozová.Zdroj: OBEC PUSTIMĚŘ

Ochotníci jsou přitom odkázáni především na sebe navzájem a přízeň místních. „Sami jsme si vybírali i kostýmy a připravovali kulisy, s nimiž nám částečně pomohli svými výtvarnými dovednostmi žáci Základní umělecké školy Ivanovice na Hané, detašované pracoviště Pustiměř. Vstříc nám vycházelo i vedení naší obce,“ vyjmenovává Hrozová.

Ochotnickému divadlu se v Pustiměři daří. Přispívá k tomu i místní knihovnice Anna Hrozová.Zdroj: OBEC PUSTIMĚŘ

Nejnovější hru uvedla s pustiměřskými ochotníky letos v únoru. „V pořadí třetí pohádkou, splňující uvedené podmínky, je „Kuš, babo! aneb, jak obr u nás ztratil svou hlavu.“ Jejím základem je pověst o Víšce a Sámovi a skalní útvar nacházející se u cesty z Pustiměře do Zelené Hory, připomínající obrovu hlavu,“ vypráví.

Ochotnickému divadlu se v Pustiměři daří. Přispívá k tomu i místní knihovnice Anna Hrozová.Zdroj: OBEC PUSTIMĚŘ

Kvůli velkému zájmu místních o účast na přípravě hry s obsazováním postav neměli problémy. „Na jevišti se tak kromě Víšky a Sáma objevují nejen další postavy nalezené v našich kronikách doplněné scházejícími partnery, ale i postavy kouzelné, jak se na správnou pohádku sluší. Při nácviku si děti i dospělí užili spolu spoustu legrace,“ doplňuje knihovnice Hrozová.

Ochotnickému divadlu se v Pustiměři daří. Přispívá k tomu i místní knihovnice Anna Hrozová.Zdroj: OBEC PUSTIMĚŘ

Premiéru hry již ochotníci absolvovali a ohlas si Hrozová pochvaluje. „Poctivá práce všech byla letos dvaadvacátého února oceněna diváky zcela zaplněným sálem a spoustou pochval, které jsme obdrželi nejen bezprostředně po představení, ale i v následujících dnech. Další představení zdarma jsme nachystali třeba žákům Základní školy a mateřské školy v Pustiměři, kterou navštěvují naši dětští herci, a pro pacienty odlehčovacího zařízení vyškovské charity,“ dodala Hrozová. Podle ní to přitom není ani zdaleka poslední šance ochotníky vidět.

Ochotnickému divadlu se v Pustiměři daří. Přispívá k tomu i místní knihovnice Anna Hrozová.Zdroj: OBEC PUSTIMĚŘ