„Jsou to armádní zaměstnanci z Belgie, Francie, Holandska, Itálie, Kanady, Německa, USA, Turecka a několika dalších zemí. Mezi nimi je pět žen,“ informovala mluvčí Ředitelství výcviku a doktrín Krále Jana Lucemburského ve Vyškově Monika Nováková.

Přestože jde o civilní zaměstnance, při působení v zahraničních misích jsou často vystavení stejným rizikům jako vojáci s tím rozdílem, že nemají zbraň.

„Cílem cvičení proto je poskytnout těmto lidem znalosti a praktické dovednosti potřebné k bezpečnému a úspěšnému nasazení ve prospěch misí a operací NATO v různých oblastech,“ přiblížila Nováková.

Kurzy nyní tvoří tři dny přednášek a dva dny intenzivního polního výcviku. Výcvik zakončí slavnostní vyřazení účastníků v Divadelním sále slavkovského zámku 28. dubna.