„Program začne v sedmnáct hodin v kostele svatého Vavřince ekumenickou bohoslužbou, které bude předsedat probošt Královské stoliční kapituly svatého Petra a Pavla v Brně Václav Slouk. Hudební doprovod zajistí koncertní varhaník Martin Jakubíček z Brna. Mezi čestnými hosty poprvé přivítáme Jeho Excelenci Ondřeje Farku, Velkobailiva Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského,“ informoval za organizátory Karol Frydrych.

Program poté bude pokračovat v kulturním Bistru v Křenovicích při společném agapé. Akce je volně přístupná pro všechny zájemce.

V regionu má už tradici. „Pod názvem Slavkovská iniciativa smíření se od roku 1996 konají ve Slavkově u Brna či vsích náležejících do Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví pravidelná setkání zástupců křesťanských církví a denominací, různých občanských sdružení a zástupců samosprávy, aby spolu s širokou veřejností hledali východisko z problémů, které je dosud rozdělovaly. Ze slavkovských dnů smíření, pravidelně realizovaných na přelomu září a října, se stala jedna z nejvýznamnějších ekumenických akcí, přesahující svým významem hranice naší vlasti – mezinárodní centrum usmíření pořádané pod záštitou Ekumenické rady církví v České republice a České biskupské konference,“ shrnul Frydrych.

Připomněl dále, že tak jak se dny smíření postupně rozšiřovaly, narůstalo na významu stále větší zapojení široké veřejnosti. Snahou organizátorů je, aby to nebyli jen reprezentanti kléru, ale i osobnosti, kteří chtějí přispět ke zmírnění napětí ve světě.