Čtvrteční dopoledne v Knihovně Karla Dvořáčka patřilo seniorům, kteří se loučili s druhým ročníkem.

Na tomto setkání zhodnotila hlavní organizátorka Akademie třetího věku Zdeňka Adlerová uplynulý rok, pracovnice knihovny se rozloučily se studenty a milým překvapením bylo vystoupení zpěváka, herce a autora audioknih klasické literatury Jiřího Štědroně.

V letošním roce senioři probírali témata související se zdravím, historií, politikou, komunikací a fungováním Evropské unie. Nezapomněli ani na vánoční tradice a zvyky a s vojenským pozorovatelem se podívali do Sierra Leone. Společně také vyjeli na výlet .

Celkem se akcí zúčastnilo přes sedm set seniorů a dalších čtyřicet jich navštěvovalo kurzy trénování paměti a internetovou školičku pro seniory.

PROGRAM třetího ročníku Akademie třetího věku (2007/2008)

Datum

Téma

20. 9. 2007

Domácí násilí aneb braňme svou důstojnost, zdraví a život – Mjr. Alois Gryc, Policie ČR, Vyškov

18. 10. 2007

Pletky tetky Operetky – Miroslava Adamcová, KKD Vyškov

15. 11. 2007

Starodávný Egypt – Nová Akropolis, Brno

13. 12. 2007

Barokní hudba – Mgr. Jana Spáčilová, MU Brno

17. 1. 2008

Za tajemstvím čokolády – Ing. Michal Ščepka, Čokoládovna Kamila, Výskytná nad Jihlavou

21. 2. 2008

Velká Morava a byzantská misie – Ing. F. Valdštýn, Ostrava

20. 3. 2008

Jak se (ne)stát spisovatelem – Jarmila Novotná, Holín

17. 4. 2008

Nový Zéland – Jiří Mára, Přerov

15. 5. 2008

Kompostování doma, na sídlišti, vzahrádkářské kolonii, … - Ekodomov, Praha

12. 6. 2008

Banát aneb naši krajané vRumunsku – Pavel Klvač, Vyškov

26. 6. 2008

Ukončení 3. ročníku A3V