2. října 1925 Vyškov

19. září 2008 Brno

Hudební teorii a kompozici studoval nejprve soukromě u Viléma Blažka a Miroslava Barvíka. Absolvoval abiturientský kurz na konzervatoři v Brně u Viléma Petrželky a nakonec i skladbu na JAMU u Jaroslava Kvapila. Od roku 1953 pak působil na této škole jakož učitel hudební teorie a kompozice. Na Janáčkově akademie múzických umění v Brně vychoval celou generaci nadějných mladých skladatelů Mezi ně patří např. Miloš Štědroň, Petr Kofroň, Jiří Kollert, Daniel Forró či Ivo Medek.

Komponoval díla mnoha klasických hudebních žánrů. Od komorních a vokálních děl až po díla symfonická. Vedle toho se hluboce zajímal o netradiční formy. Vytvářel hudební happeningy, nové hudební divadlo čí scénické produkce. Jako jeden z prvních českých skladatelů se věnoval elektroakustické hudbě. Byl průkopníkem experimentální hudební kompozice kombinující hru orchestru s různými technickými prostředky - například s magnetofonovým páskem. Na svém kontě má i hudbu vzniklou za pomoci krápníků.

Za své skladby získal tento tvůrce řadu cen, kromě Cen české kritiky i cenu Classic a Musica nova. Cenu města Brna 2002 obdržel za umělecké dílo a aktivity a o rok později též Janáčkovu Zlatou medaili od JAMU za svoji tvůrčí a pedagogickou činnost.