„Našli jsme vhodné prostory a podařilo se nám splnit všechny potřebné podmínky. Lze tak téměř s jistotou prohlásit, že v září otevřeme první smíšenou třídu pro prvňáky a druháky. Celkem pro šestnáct dětí. Smlouvu o pronájmu prostor ještě nemáme podepsanou, je však přislíbená," oznámila předsedkyně spolku Veronika Kalová.

Získali také akreditaci od ministerstva školství. Alternativní školu posvětilo i vedení města. „Rada záměr jednohlasně podpořila," potvrdil místostarosta Zdeněk Šedý s tím, že vzdělávací zařízení bude nabízet služby dětem z města i okolních vesnic.

Nová škola ponese název Krasohled a nastěhuje se do budovy v Tyršově ulici, která slouží jako detašované pracoviště Integrované střední školy ve Slavkově u Brna. V jejím přízemí a prvním patře nyní mají praktické vyučování žáci oboru truhlář. Třetí patro, kde byly dřív třídy pro žáky slavkovské školy, bylo dosud nevyužívané, a tak o něj spolek projevil zájem.

Škola mu tedy přislíbila jeho pronájem. „Spolek nás oslovil v březnu. Vzhledem k tomu, že naše budova je školské zařízení, jejich záměr jsme uvítali," sdělila ředitelka integrované školy Vladislava Kulhánková.

Škola má nyní prostory pronajaté na jeden rok. O případném prodloužení bude rozhodovat zřizovatel slavkovské školy, tedy Jihomoravský kraj.

Krasohled už má své internetové stránky, které poskytují řadu informací, mimo jiné o myšlenkách alternativního vzdělávání. Kromě toho už také zvou k zápisu. „Minimální počet dětí tak, aby škola byla provozuschopná, je třináct. Jsme ale přesvědčení, že se nám kapacitu bez problémů podaří naplnit. Už nyní víme jistě o pěti dětech, které k nám budou chodit. A nedávného Barevného dne, který jsme pořádali, se zúčastnilo skoro třicet dětí," naznačila Kalová.

Prostory v Tyršově ulici jsou dostatečně velké, takže původní plán každým rokem rozšiřovat školu o jednu další třídu tak, aby za pět let mohl vzniknout celý první stupeň, není ohrožený.

Stejně tak se bude rozšiřovat i učitelský sbor: zatím Krasohledu stačí ředitelka, jedna učitelka a na poloviční úvazek asistentka, která bude působit i jako družinářka.

S těmi se už rodiče mohli seznámit na Barevném dni. „Učitelka Dana Kolaříková na nás velmi dobře zapůsobila. Na myšlence alternativní školy se nám líbí respektující přístup k dětem, který v nich podporuje motivaci k učení. Každé chce od přírody poznávat svět, ale klasický vzdělávací systém ho k tomu podle nás dostatečně nemotivuje. Zamlouvá se nám i to, že v žákovi rozvíjí odmala odpovědnost, není jen o tom, že dítě poslouchá dospělého," vyjmenovala Veronika Peňásová z Rousínova, která už ví, že svou dceru, která nyní chodí do předškoláku, do Krasohledu pošle.

Škola nebude mít vlastní kuchyni, k dispozici ale bude jídelna, kde se bude vydávat jídlo dovezené z jiných zařízení, a také družina. Školné je stanovené na 3 100 korun za měsíc bez stravného. „Ve srovnání s jinými soukromými školami například v Brně je to rozumná částka," zhodnotila Peňásová.

Přes letní prázdniny projdou prostory nové školy úpravami tak, aby vyhovovaly bezpečnostním a hygienickým normám. Možnost prohlédnout si je bude až 1. září.

Alternativní vzdělávání se oproti obvyklému liší v mnoha ohledech. Místo známkování se třeba spoléhá na hodnocení slovní. „Dál se v něm dává dětem možnost rozhodnout, o čem se chtějí zrovna učit: zda třeba o ptácích, nebo savcích. Dítě by mělo samo danou látku objevovat. Pedagog není ani tak učitel, jako spíš průvodce," podotkla Kalová.