Jak omladí sídliště Hraničky a Otakara Jaroše ve Vyškově? Proč bylo nutné zbourat podchod? Co vyroste za nemocnicí? Jak bude v blízké budoucnosti vypadat město Vyškov se zájemci můžou dozvědět od městských architektů a studentů architektury. Své studie a plány vystavují v Muzeu Vyškovska na výstavě nazvané Proměny Vyškova.

Městské plány představují například ideu obytného souboru s několika podlaž­ními domy za nemocnicí v lokalitě zvané Kubasovo. „Pozemky v lokalitě Kubasovo nepatří městu. Většinou jsou ve vlastnictví úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Čekáme, jak dopadne jejich vyřízení. Studie je podkladem pro případné budoucí jednání s dalšími investory, kdyby se s úřadem nepodařilo dohodnout,“ vysvětlil architekt vyškovské radnice Zdeněk Pospíšil.

Poslední dvě městská sídliště, která čekají na regeneraci jsou Hraničky včetně Gorkého a Puškinovy ulice a sídliště Otakara Jaroše. „Návštěvníci uvidí klasickou studii, která chce maximalizovat parkovací stání a oživit pobytové prostory obdobně jako u ostatních sídlišť,“ dodal architekt.

Zatímco všechny zobrazené plány na výstavě jsou otázkou budoucnosti, studie podchodu na průtahu už je horkou realitou. „Ukazujeme finální podobou podchodu. Popisujeme postup prací. Připomínáme, že oprava byla nutná kvůli špatnému stavu konstrukce,“ uvedl Pospíšil. Podle něho se Vyškované můžou těšit na to, že ze současných čtyřiadvaceti metrů se délka podchodu zkrátí na čtrnáct a vysoké zídky nahradí otevřené atrium. Současně se opravují ulice Pod Újezdem a Komenského. Stavba je zhruba ve své polovině.

Hodně zájmu vyvolala studie jižních teras. Objekt bývalé traktorky u řeky Hané v sousedství Tyršova sídliště by se měl změnit v několik obytných domů. Některým návštěvníkům by se ale tato lokalita zdála už přehuštěná. „Byla by to radikální změna. Tyršova je plná výškových domů a to, že by se tam měly stavět další není podle mě na místě. Měl by se brát ohled i na to, že je tam škola,“ řekl například Vyškovan Jaroslav Dohnal. Podle Pospíšila uvedená studie představuje záměr soukromého investora.

Prostor na výstavě dostali také mladí architekti. „Jsou to návrhy a představy studentů. Neznamená to, že lokality takto budou skutečně vypadat. Ale možná se město nechá v budoucnu některými inspirovat,“ řekla mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.

Od města dostali například za úkol navrhnout možnosti zadní části nemocničního pozemku, pro který nemá nemocnice využití. „Když už plánujeme Kubasovo v sousedství nemocnice, chtěli jsme prověřit i zadní část nemocničního pozemku. V areálu nemocničního parku se odčlenily provozy od nemocnice, chtělo by to je nějak skloubit. Buď by mohly sloužit přímo nemocnici nebo jako doplňkové služby popřípadě jako ubytování pro sestry či doktory, jak je všude jinde ve světě zvykem,“ doplnil Pospíšil.

Studenti si věděli rady. „V nemocnici jsme se dozvěděli, že neplánují rozšiřovat provoz. Nabízí se tedy využití části plochy pro vytvoření dobré adresy. Jako další jsme vzhledem k jejich nedostatku ve Vyškově zvolili bydlení pro seniory. Zbytek ploch by bylo možné využít pro bydlení vyššího standardu,“ uvedli ke svému návrhu Dominik Pleva a Václav Slovák, kteří pracovoali pod vedením známého vyškovského architekta Ivo Boháče.

Město nezapomíná ani na relaxaci. „Jednou ze studentských prací je vodní svět Kačenec. Jde o systém nádrží a meandrů pro rekreační účely. Město už má dlouhodobě záměr pod Kačencem doplnit rekreační zónu o přírodní koupaliště, které ve Vyškově chybí. Návrh je první vlaštovkou, přibudou další. Víme o několika bakalářských pracích a dokonce jedné diplomové na toto téma,“ řekl architekt Pospíšil.

Další studenti se zamýšleli nad změnou využití tiskárny. Zástavbou lokality nad Posádkovým domem armády ve druhé části Letního pole. Nebo logem Vyškova.

Výstava potrvá v muzeu do druhého srpna. Otevřená bude ve všední dny od devíti do dvanácti hodin a od třinácti do sedmnácti hodin. V sobotu a neděli od třinácti do sedmnácti hodin.