„Technické služby momentálně celý areál čistí od náletů a odpadu a také zajišťují jeho zabezpečení. Zároveň s tím jsme zahájili výběrové řízení na první demolice, které mohou pravděpodobně začít už v létě. Zároveň jsme zadali přípravu studií infrastruktury a budoucí zástavby. Odbor investic chystá i řadu dalších projektů, které je nutné administrativně dotáhnout do konce. Pak můžeme začít s pracemi,“ informoval starosta Jiří Horák.