Jeho cílem je v obcích podpořit pro-rodinné klima, poukázat na nedostatky ve službách a zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, důchodce a zaměstnavatele.

„To vše ve spolupráci s obyvateli města, ve shodě s jejich názory a potřebami. Na podzim se tak uskuteční dvě veřejné diskuze, o kterých budeme včas informovat,“ sdělili představitelé Vyškova na sociální síti.

Do auditu už se od roku 2016 zapojilo téměř třicet obcí Jihomoravského kraje včetně Slavkova u Brna, Krásenska a Lovčiček.