„Podle něj je nemocnici udělena značka kvality pro lůžkovou zdravotní péči a zařízení poskytuje péči kvalitně a bezpečně. Výsledkem je uznání, že nemocnice splnila všechny standardy kvality a bezpečí, aby tak vytvořila podmínky pro poskytování kvalitní a bezpečné péče,“ informovala za vedení nemocnice Taťána Menoušková.

Cílem procesu akreditace je hledání a náprava případných nedostatků. Nemocnice za poslední tři roky přitom prodělala změny. „Přijala nové léčebné postupy a zlepšilo se přístrojové vybavení. Rekonstruovaly se vnější prvky polikliniky, gynekologie a oddělení dlouhodobě nemocných,“ sdělila Menoušková. Měla být také zahájena rekonstrukce pavilonu neurologie a ORL.

Velký důraz je kladen na práva pacientů. Jejich pozici má v nemocnici zlepšit sledování indikátorů kvality. „Patří k nim předcházení a vyhodnocování pádů, léčba a vyhodnocení výskytu proleženin a pravidelné hodnocení nežádoucích událostí,“ prozradila Menoušková. Pacienti mají přitom možnost vyjádřit svůj názor v anonymních anketách.