„Hlavní fáze prací tam oficiálně skončí už devátého září, nicméně již na tento víkend bude cesta kvůli Veteranfestu částečně zprůjezdněná. Bude se postupně otevírat dle úspěšnosti asfaltování,“ vysvětlila mluvčí města Veronika Slámová.

Zmínila, že ve čtvrtek čeká zástupce města kontrolní den, na kterém se dozví, jak se finální práce daří nebo jak do nich zasáhly prudké deště. „Nicméně platí, že jakmile se skončí tato etapa, tak se celý úsek otevře. Pro řidiče to znamená volné parkoviště u školy a průjezdnou silnici za kostelem až k parkovišti pod Zámkem na ulici Kaunicova. Stavební stroje se přesunou k úseku od hasičské stanice po ulici Tyršova. Jiráskova ulice pak bude neprůjezdná, respektive z vrchu bude slepá,“ doplnila mluvčí města.

Zároveň se cestující připraví na přesun autobusové zastávky od polikliniky. „Jihomoravský dopravce Kordis si nakonec zvolil jako nejlepší variantu přemístění na stávající parkoviště autobusů za kostelem, u fary,“ potvrdil starosta Slavkova Michal Boudný.

Autobusy tak budou muset zajíždět do ulic Pod Oborou, Příční a Kaunicova. Na konci rekonstrukce bude ulice kompletně opravená a to včetně podkladových ploch. Celkové náklady dosahují na osmadvacet milionů korun z rozpočtu města.

„Důraz je kladen na úpravu šířkového uspořádání ulice, úpravu tvaru křižovatek, zřízení míst pro přecházení, vybudování nových parkovacích stání před Křesťanskou mateřskou školou Karolínka a instalaci nového veřejného osvětlení. Konstrukce vozovky je navrhnuta s novými únosnými podkladními vrstvami s povrchovou úpravou z asfaltobetonu, parkovací stání s kamennou dlažbou a chodníky s betonovou dlažbou,“ dodala Slámová.