Lidé se tím však příliš nezatěžují a vodu ze studní stále používají. Znečištění vody se dá přitom snadno předcházet pravidelnou dezinfekcí.

Povinnost kontrolovat, zda voda splňuje všechny předepsané ukazatele, mají jenom provozovatelé veřejných vodovodů a podnikatelé, kteří vodu využívají k podnikání. „Vůbec si nedělám iluze, že si lidé kontrolují kvalitu vody ve svých studních. Jsou to spíš ojedinělé případy, takže lidé většinou ani nevědí, co pijí,“ podotkl vedoucí odboru obecné a komunální hygieny Krajské hygienické stanice v Brně Miroslav Staněk.

Lidé by podle něj měli na kontrolu vody dbát. „Někde by si měli kvalitu kontrolovat i dvakrát ročně. Třeba tam, kde jsou menší odběry vody, protože voda v těchto studních se může mnohem snadněji znečistit. Jinde stačí naopak jednou za dva tři roky,“ řekl Staněk.

Termíny by si podle něj měli lidé stanovit pravidelné. „Dobrý termín pro provádění rozborů vody ve studních je na jaře po odtání sněhu. Pak také doporučuji provádět kontrolu například po přívalových deštích. Záleží na lokalitě, ve které se studna nachází,“ poznamenal Ivo Říha, vedoucí odboru anorganických analýz Zdravotního ústavu v Brně.

Rozbor vody může kromě zhoršených smyslových vlastností, které nejsou zdraví škodlivé, odhalit také její závadnost. „Pokud je ve vodě víc bakterií, než udává norma, stačí vodu vydezinfikovat. Zvýšenou míru dusičnanů odstraní filtr na studnu. Důležité je, aby měl atest hlavního hygienika,“ uvedl Říha.

Na Vyškovsku provádí rozbory vody například Vodovody a kanalizace Vyškov. „Výsledky rozborů, které jsme provedli, nejsou nijak lichotivé. Kolem osmdesáti procent vzorků ze studní nevyhovělo. Nejčastěji to bylo kvůli bakteriologickému znečištění, méně pak kvůli chemickému znečištění. To znamená zvýšenou přítomnost dusitanů, dusičnanů, železa nebo manganu,“ uvedl náměstek ředitele Vodovodů a kanalizací Vyškov Karel Hájek.

Liknavý přístup

Za špatným stavem vody ve studních vidí především liknavý přístup lidí. „Zejména bakteriologické znečištění je způsobené nedostatečnou starostí o vlastní studny. Přitom je stačí čas od času vydezinfikovat, například savem,“ dodal Hájek.

Naproti tomu voda z veřejného vodovodu je pod stálým dohledem. „Máme v podstatě dvě oblasti měření. První nám přikazuje zákon, který udává místa a intervaly měření. Většinou je to jednou za měsíc. Pak si děláme navíc naše rozbory podle potřeby. Vodu kontrolujeme jak u zdroje, tak v síti, v úpravnách i na koncových místech,“ doplnil Hájek.

Právní předpisy rozlišují dva typy rozborů kvality vody. „Úplný je určený především pro nové zdroje, aby se zjistily všechny jeho ukazatele. Pak stačí dělat zkrácené rozbory pro posouzení, jestli se kvalita nezměnila,“ řekl Staněk.

Právní předpis mimo jiné udává, jak má vypadat nejbližší okolí studny, aby se co nejvíc snížila možnost znečištění pitné vody.