„Zastupitelé mají zájem na zachování rozsahu poskytovaných služeb pro lidi v tísni. Podpořili proto dotací ve výši čtyř set tisíc korun Centrum sociálních služeb ve Vyškově, které matkám s dětmi poskytuje pomoc,“ uvedla mluvčí vyškovského městského úřadu Dana Bednářová.

Azylový dům nechal postavit Vyškov. Funguje od konce minulého roku. „Náklady na provoz se v letošním roce pohybují kolem milionu a šesti set tisíc korun. Město přispělo ze svého rozpočtu necelými třemi sty tisíci korun,“ řekla mluvčí.

Zdrojů je ale víc. Hlavní část peněz pochází z dotace ministerstva práce a sociálních věcí. „Přispívají také klienti. Ti dali přibližně sto tisíc korun,“ doplnila Bednářová.