Manželé Pengovi se čtyřmi dětmi, které vyhnal z Barmy vojenský režim, začnou nový život v Bohdalicích. Přišli sem po půlročním pobytu v azylovém táboře ve Stráži pod Ralskem. Obyvatelé Bohdalic je přijali pozitivně.

„Když přišla zpráva, že ministerstvo vnitra hledá zázemí pro barmské utečence, přednesl jsem tuto žádost na zatupitelstvu. Setkal jsem se s jednohlasnou podporou,“ řekl bohdalický starosta Jan Hrežo.

Rodinu ubytovali v obecním bytu, který vybavila nadace zabývající se pomocí uprchlíkům. Obecní úřad zajistil přes úřad práce pracovní místa na údržbě zeleně. „Nesetkal jsem se s jedinou připomínkou, že by brali místním lidem práci. Stejně bychom pro našince takové podmínky nikdy nevyjednali, takže takové myšlenky jsou bezpředmětné,“ dodal Hrežo.

Podle něho bylo zajištění práce nezbytně nutné. „Řekli jsme si, že dát jim jenom byt je málo. Nechtěli jsme, aby žili na sociálních dávkách a neměli se čím zabavit. Rozhodli jsme se jim zaměstnat ruce i hlavu. Děti, ve věku od první do deváté třídy šly hned první den do školy, aby se s ní seznámili, ačkoli oficiálně budou chodit až od září,“ dodal Hrežo, který si při pomoci cizincům velmi pochvaloval spolupráci s vyškovskými ú­řady.

Podle Hreža se k ubytování pěti rodin, z nichž ta bohdalická je nejpočetnější, přihlásilo pět vesnic a měst, z toho čtyři na Moravě. Nejblíž to budou mít Pengovi za svými krajany do Zlína a k Černé Hoře.

Uprchlíci splňují podmínky pro politický azyl

Osudy Pengových, které je přiměli opustit svůj domov, zatím nikdo přesně nezná. „Utekli jsme před vojáky,“ naznačila hlava rodiny. Další hovor však zatím znemožňuje jazyková bariéra. „Evropská unie naznala, že jsou to lidé, kteří splňují podmínky pro politický azyl, takže jejich osudy nepřezkoumává ani Česká republika,“ vysvětlil Hrežo.

Pracovníci barmského centra v Praze už před časem uvedli, že pro tyto lidi byl útěk poslední možnost, jak si zachránit život. Potkaly je velmi traumatické zážitky, hrozilo jim vězení a mučení.

Bohdaličtí jim vycházejí vstříc a obdivují jejich slušnost a pracovitost. „Učitelé vyzvali děti, aby je přijali. Ani to nebylo zapotřebí. Jsou to usměvaví lidé. Překvapilo nás, že chodí do kostela. Pracovnice obecního úřadu si nemůžou vynachválit jejich snahu. Práci na půl dne měli prý hotovou za dvě hodiny,“ pokyvovala pochvalně hlavou důchodkyně Vlasta Vojtasová.


Barmská rodina bojuje s odlišným podnebím, jazykem, jídlem i zvyklostmi

Bohdalice /REPORTÁŽ/ - Exotičtí Barmánci se na Vyškovsku hned tak nevidí. A teď se domovem šesti z nich stala vesnice Bohdalice. Chci se dozvědět, co je přimělo opustit zemi, která v očích Čechů může být tropickým rájem.

V rychlosti si na internetu osvěžuji zeměpisné znalosti o této vzdálené zemi. Dozvídám se, že je tam vláda vedená vojáky, tedy junta, která bezohledně porušuje lidská práva obyvatel. Představy o ráji jsou v tu ránu tytam.

Ve jménu boje proti rebelům junta vypaluje vesnice a jejich obyvatele vyhání. Při nedávném ničivém zemětřesení tam dokonce nepustila ani světovou humanitární pomoc. Režim využívá nucenou práci, verbuje dětské vojáky a utlačuje menšiny. Vím už od starosty Hreža, že Pengové patří k sedmiprocentní menšině Chinů a navíc ještě k pětiprocentní menšině křesťanů v budhistické zemi. Takže dopředu tuším důvod jejich útěku.

Také si osvěžuji, že Barma je v tropické oblasti u Indického oceánu, a tak se ani nedivím, že v dusném počasí, kdy mě po zádech stékají čůrky potu, nacházím Pengovy v teplých bundách. „Počasí je hrozně zaskočilo. Je jim pořád zima,“ uvedla pracovnice obecního úřadu Milada Křížová, která se rodině nejvíc věnuje a dokáže se s nimi „rukama, nohama“ nejlépe domluvit.

Pengové totiž mluví pouze čínsky. V azylovém táboře sice prošli rychlokurzem češtiny, ale hovor je velmi složitý. Naštěstí docela dobře rozumí, zvláště děti, ale velmi špatně hovoří. „Problémy nám dělá hlavně Ř a K,“ dozvídám se od starších děvčat Sung a Doris.
Přestože nejstarší je už patnáct let, bude ještě nejméně dva roky chodit do základní školy, aby se naučila česky a seznámila se co nejvíc s českými reáliemi. Do bohdalické školy nastoupí i mladší chlapci Luther a Royal.

Díky nadaci mají nárok na speciální výuku češtiny a s vyškovským pedagogem Lukášem Tvrďochem mají za sebou první lekci. Snad později, až se budou umět lépe dorozumět, se Barmánci svěří se svými životními osudy. Zatím jenom vnímám, že čtyřicátník Bawi Peng a jeho žena Dawp Sung, mají prošlé utrpení vepsané ve tváři.

Velmi obtížně se s nimi pokouším komunikovat. Jako důvod útěku předvádí Peng pantomimicky střelbu. Dívky dodávají: „Válka, vojáci.“ Posléze se útržkovitě dozvídám, že nejdříve uprchli do Malajsie. Starosta mi vysvětluje, že tyto země neznají právní postavení uprchlíka. „Pokud by je tam chytili, čekalo by je nejspíš mučení, návrat do Barmy a vězení. Měli však štěstí. V Malajsii se jim podařilo dostat do jedné z odnoží organizace OSN, která se jich ujala. Uprchlíků jsou desetitisíce. Evropská unie jich převzala zatím přes dvě stovky. S trochou nadsázky se tedy dá říct, že vyhráli v loterii,“ říká Hrežo.

Aby se však pro ně Česká republika skutečně stala zemí zaslíbenou, budou muset ještě hodně vydržet. Se změnami se zatím vyrovnávají statečně. A zdá se, že Bohdaličtí jim připravili slušné zázemí. K životu jim zatím dvoupokojový byt s velkým kuchyňským koutem stačí.
Kuchyni vévodí exotický pařák na rýži. Česká jídla Barmánce totiž nenadchla. Doma za pomoci krávy obdělávali rýžová políčka. I tady je rýže jejich každodenním pokrmem.

Místní šokují, když uvádějí, že pro šestičlennou rodinu denně vaří šest kilo rýže. Jedí ji k snídani, obědu i večeři, a to se zeleninou a rybami. Jenže na mražené filé se dívají se značnou nedůvěrou. Vyškovské hypermarkety však neoplývají nabídkou čerstvých mořských ryb a navíc musejí Pengovi hledět na každou korunu. Takže poslední dobou jedí spíš vegetariánsky. Na vlastní zahrádku ještě na poslední chvíli sehnali sazenice rajčat a doufají, že s příští úrodou už budou soběstační.
Loučíme se optimisticky. „V Bohdalicích se nám líbí. Máme už kamarády. Jsme tady rádi,“ říká nejstarší dcera rodiny Pengovy.