V pondělí na zastupitelstvu bude na programu projednání Pořízení změny územního plánu s regulačními prvky na rozvojové plochy S1 (volná plocha směrem na Němčany). „Současný platný územní plán umožňuje novou výstavbu až pro čtyři tisíce nových obyvatel a to je pro město z hlediska dopravy a občanské vybavenosti neúnosné. V rámci změn územního plánu rozhodlo zastupitelstvo o vydání stavební uzávěry na tyto plochy. Proces trvá zhruba tři měsíce a je v kompetenci Rady města,“ vysvětlila místostarostka Marie Jedličková.

Podkladem pro zadání této změny bude zpracování dokumentu „Koncepce rozvoje města Slavkov u Brna“ a stanovení limitů rozvoje této lokality. „Koncepce rozvoje města bude zahrnovat analýzu současného stavu technické a dopravní infrastruktury a její možné limity. Dále analýzu nezbytné občanské vybavenosti a dalších služeb v území. Návrh rozvoje infrastruktury a kvalitní pojetí veřejných prostranství. Mimo jiné se bude dokument zabývat i dopadem na stávající strukturu ploch výroby a skladování,“ doplnila Jedličková.

Snaží se dosáhnout toho, aby došlo v této otázce k většinové shodě v zastupitelstvu. Proto se touto problematikou Jedličková osobně zabývá a konzultuje ji s pracovní skupinou a také napříč celým politickým spektrem. „V rozvojové části směrem k Němčanům nejdříve zablokujeme výstavbu přibližně na dalších pět let, radní to projednají v červnu nebo červenci. Reagujeme na zkušenosti z dalších lokalit, kde pozemky ve velkém skupovali developeři, aby je záhy zastavěli bytovými a rodinnými domy. Získaný čas poslouží k novému rozčlenění prostoru pro občanskou vybavenost,“ potvrdil vedoucí odboru investic a rozvoje Petr Lokaj.

Slavkov podle něj už nepotřebuje velká betonová sídliště, ale také místo pro zdravotnictví, dětská hřiště nebo třeba menší obytné stavby. „Týká se to také školství. Aktuálně sice poblíž autobusového nádraží plánujeme novou školu pro 520 dětí, s ohledem na vývoj počtu obyvatel to však do budoucna nepostačí. Potřebujeme rezervu,“ doplnil Lokaj.

Změnu i uzávěru podporuje i zastupitel Ivan Charvát. „Rozlehlé území v současné době není absolutně připravené pro novou výstavbu. Podmínkou pro zadání změny územního plánu by mělo být zpracování koncepce rozvoje města a urbanistických a územních studií i s vyhodnocením dopadů další výstavby na celém území Slavkova. Jedná se zásadní rozhodnutí o tom, jak naše město bude vypadat,“ komentoval zastupitel.

Zdůraznil, že školství, zdravotnictví nebo sociální služby dosáhly ve městě na současný počet obyvatel už svého limitu. Samotná příprava nového územního plánu potrvá zhruba pět let. „Bude to náročná práce. Musíme vyhodnotit, co nám ve městě chybí a co potřebujeme. Souvisí s tím i přeložky elektřiny, vedení plynu, ale i kapacita čističky odpadních vod. Do schválení finální podoby je nutné vyjasnění všech těchto náležitostí,“ vysvětloval Lokaj.

Masivní nárůst obyvatel už nereflektuje reálné možnosti města. Jen za posledních deset let přibyla tisícovka lidí na stávajících sedm tisíc. „Usilujeme o udržitelný rozvoj. Čeká na nás řešení otázky, jak velký Slavkov vlastně potřebujeme. Doporučení od odborníků máme na plus mínus deset tisíc obyvatel,“ vyčíslil vedoucí odboru.

Ucelenou vizi architektonického rozvoje Slavkova už načrtl brněnský architekt Marek Štěpán. „Slavkov si má sám určovat, jaký způsob jeho rozvoje je přijatelný a přínosný. Proto potřebuje, aby byl vždy o krok napřed. Třeba i aktualizací územní plánu tak, aby tyto principy zůstaly zachovány a aby město neztratilo svůj malebný charakter,“ komentoval Štěpán.

Ve Slavkově je spokojený třeba Vladimír Luža. „Město se slibně rozvíjí a lidé se společensky setkávají. Ocením, pokud bude tento trend pokračovat i do budoucna,“ prohlásil penzista.