Na zpracování plánu můžou vesnice rovněž žádat o dotace. Ucházet se o ně bude i Slavkov u Brna, jak na posledním zasedání rozhodli zastupitelé města. Zároveň se stane nositelem projektu pro celou oblast své rozšířené působnosti, tedy pro dalších 17 vesnic, tudíž právě i Křenovic. „Než se ale místní akční plán zpracuje, nějakou dobu to potrvá. Nepočítáme ovšem s tím, že by to naši žádost o dotaci nějak ohrozilo. Budou cesty, jak na peníze dosáhnout, i když plán ještě nebude hotový," naznačil starosta Křenovic Jaromír Konečný.

Křenovická základní škola se měla rozšířit už letos, ale právě kvůli změně podmínek v přidělování dotací se akce posouvá. Navíc Integrovaný regionální operační program, odkud by peníze měly jít, ještě nebyl vyhlášený. Mělo se tak stát do konce roku, ale pravděpodobně se termín ještě posune.

Dalším, kdo chce rozšířit školu, konkrétně mateřskou, je například samotný Slavkov. Její současná kapacita je plná a dětí přibývá. Jak na posledním zasedání slavkovského zastupitelstva informoval místostarosta Petr Kostík, k vypracování plánu vyzval obce Jihomoravský kraj. „Uskutečnila se i porada se starosty sedmnácti vesnic, na níž jsme celou záležitost projednávali. Shodli jsme se, že plán je potřeba zpracovat. Ve většině dotčených vesnic se nachází základní nebo alespoň mateřské školy. A obce jako jejich zřizovatelé budou žádat o dotace na jejich vybavení nebo rozšiřování," poznamenal Kostík.

Vedoucí skupiny, která plán zpracovává, je slavkovský zastupitel a koordinátor meziobecní spolupráce Ivan Charvát. Podle něj může město na plán získat dotaci zhruba tři miliony korun. „Peníze lze žádat z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, odkud je dohromady k dispozici asi šest set třicet milionů korun. Výše dotací pro jednotlivé žadatele, tedy obce s rozšířenou působností, se může pohybovat od půl milionu do šesti milionů korun. Náš správní odbor může očekávat asi polovinu této částky," nastínil Charvát.

Dotace bude devadesátipro­centní. „O zbytek se podělí zúčastněné obce. Jednou z podmínek je, aby se do výzvy zapojilo alespoň sedmdesát procent škol v oblasti. Na to musí mít souhlas zřizovatele, takže záměr ještě budou schvalovat jednotlivá zastupitelstva nebo rady," dodal.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ovšem neznamená pouze nutný prostředek k získání dotací. „Cílem je vytvořit systémovou strategii, která stanoví základní priority rozvoje školství v daném území. Zjednodušeně řečeno, plán má koncepčně upravit a zkvalitnit výuku na našich školách. Kromě toho se zasadí o jejich větší součinnost," řekl slavkovský zastupitel.

Připomněl to i křenovický starosta. „Plán posoudí kvalitu vzdělávání a vytvoří koncepty, které zajistí například zlepšení služeb psychologů na školách nebo vzdělávání pedagogů," doplnil Konečný.