Technika nově dohlédne například na problematickou Pivovarskou ulici, stejně jako na kruhový objezd u Kroměřížské. „Je to významná dopravní tepna na výjezdu z města, sledovat tam bude možné případné pachatele trestných činů,“ informovala místostarostka Karin Šulcová.

Vyškov na to získal dotaci od ministerstva vnitra, v letošním roce ji ale využít nestihne. Důvodem je potřebné napojení k síti společnosti E.ON, která podobné akce tento rok už nezařizuje. „Lidé nesmějí mít strach z pohybu v některých problémových částech města, s rozšířením kamerového systému souhlasím,“ hodnotil opoziční zastupitel Libor Bláha.

Vadí mu však, že plán nepočítá s navýšením počtu strážníků. „Přibudou civilní zaměstnanci, kteří budou obsluhovat kamerový systém, takže se snad stávajícím strážníkům alespoň částečně uvolní ruce pro práci v terénu,“ zamýšlel se Bláha.

Nepořádek po sobě podle strážníků nechávají především skupinky mladých.
Odpadky a sklo za nádražím: vandaly ve Slavkově nově uvidí kamery

Potřebu změn potvrdili i redakcí oslovení Vyškované. „Dozor strážníků na udržování veřejného pořádku však bude účinný jen tehdy, budou-li častěji chodit pěšky. Pokud ne, pak jsou lepší místo jednoho policisty za tytéž náklady dva inspektoři veřejného pořádku, kteří budou pěší pochůzkou kontrolovat dodržování vyhlášek o venčení psů nebo zákazu stání na náměstí a chodnících,“ uvažoval obyvatel Purkyňovi ulice, který chtěl zůstat v anonymitě. Redakce jeho jméno však zná.

Pozornost se letos zaměří zejména na základní a mateřské školy. Místostarostka Šulcová řekla, že hrozba násilí není v současné době výjimečná ani v souvislosti s tuzemskými školami. „Jde nám o lepší technické zabezpečení budov, ale také o efektivní organizační a režimová opatření, proškolení zaměstnanců, dětí a žáků. V dubnu odstartují bezpečnostní audity na jednotlivých školách, zřizovatel pak ve spolupráci s řediteli postupně naplní doporučení specialistů, která obdrží,“ vysvětlila Šulcová.

Třeba Základní škola Purkyňova zapojí už v druhém pololetí žáky do workshopů, s nimiž pomohou policisté. „Například problematikou kyberšikany se u nás už zabývají třídní učitelé na třídnických hodinách a ve výuce zase učitelé informatiky,“ reagoval tamní ředitel Luděk Höfer.

Na jilm u vyškovského gymnázia vylezli stromolezci. Odborně ho ošetřili.
Stoletý jilm ve Vyškově ošetřili odborníci. Vylezli až do koruny, podívejte

Tvůrci městského plánu na zvýšení bezpečnosti posuzovali analýzy policistů, úřadu práce, Společnosti podané ruce nebo oblastní pedagogicko-psychologické poradny. „Díky datům pak zjišťujeme, že aktéry či pachateli trestných či kriminálních činů jsou často nezletilí a mladiství,“ zdůraznila Šulcová a vyzdvihla proto důležitost preventivní práce s dětmi.

Ožehavým tématům se věnují také na Základní škole Nádražní. Při diskuzích ve skupinách tam žáky seznamují s pojmem šikana a vedou je ke vzájemnému respektu. „Upozorňujeme je na všechny nástrahy internetu. Pokud se ve škole šikana vyskytne, důsledně ji řešíme a v této oblasti máme velmi dobré výsledky. Kyberšikana u nás pak tak velký problém není vzhledem k tomu, že děti mají zakázané mobilní telefony a zablokovaný facebook,“ prozradila zástupkyně ředitele Iva Vassová.