Napřímené koryto potoka bylo původně znovu zmeandrováno, kolem vytvořeny tůně, přerostlý porost byl zredukován a na okolních plochách byly založeny louky.

Místo je tak ponecháno převážně „divoké“ přírodě, které je v zemědělsky maximálně využívané krajině nedostatek. Zvýšila se biodiverzita a množství hmyzu, ptactva, zejména vodního, jsou zde zajíci, bažanti, koroptve nebo srnčí zvěř.

„Celková délka revitalizovaného toku byla 1076 metrů, celková plocha obnovených nebo založených mokřadních biotopů pak 0,666 hektarů. Akce byla realizována před devíti lety. Náklady tehdy dosáhly na devět a půl milionu korun. Dotační příspěvek pokrýval sedmadevadesát procent celkových nákladů,“ připomněla místostarostka Medlovic Jana Bednářová.