I přes nepříznivé počasí se sešla skupina dobrovolníků, což starostku potěšilo. „Jedenáct statečných a ochotných lidí neváhalo pomoci přírodě. Za hodinu práce jsme odstranili kůly ze dvou částí biokoridoru,“ shrnula Suchánková.

Dodala, že zbývající části koridoru na pomoc brigádníků ještě čekají.

MICHAL SUMEC