Kromě výroby elektrické energie chtějí zemědělci zařízení v budoucnu využívat i jako zdroj tepla pro vytápění budov v areálu družstva. Nárůst dopravy v obci během výstavby a provozu stanice bude podle dokumentace, kterou si nechali vypracovat, zanedbatelný. Obyvatelé se podle ní také nemusejí obávat nadměrného hluku.

Pokud úřady stavbu povolí, chce Agria se stavbou začít už letos. Bioplynová stanice by mohla vzniknout asi za osm měsíců. „V současné době zpracováváme studii vlivu na životní prostředí. Také zatím nemáme jistotu, že se stanice dočká připojení do rozvodné sítě. Čekáme na vyjádření energetiků,“ vyjádřil se předseda představenstva společnosti Agria Pavel Pásek. Podle něj rolníci o stavbu usilují proto, že v ní vidí pojistku proti případným ztrátám v rostlinné výrobě. Problém může nicméně vzniknout právě s připojením do elektrické sítě. Firma E.on už ho jednou domítla. „Stanici není možné připojit k distribuční soustavě z důvodu nedostatku kapacity transformátoru v Sokolnicích,“ zdůvodnil před časem pracovník pro rozvoj vysokého a nízkého napětí firmy E.on v Brně Vladimír Kolář.

MICHAL ALBRECHT