„Přestavbou naší stanice ve Vyškově jsme dokázali navýšit roční kapacitu zpracování o více než polovinu na třicet tisíc tun ročně. Kapacita produkce bioplynu tak díky tomu stoupla z původních sto šedesáti až na šest set padesát kubíků za hodinu. Prostřednictvím nově instalované jednotky na výrobu biometanu je stanice navíc schopna z tohoto množství ročně produkovat až třicet gigawatthodin zeleného plynu, který je lokálně vyráběnou, plnohodnotnou náhradou fosilních paliv,“ uvedl Pavel Bureš, technický ředitel společnost Energy financial group (EFG).

K navýšení kapacity zpracování odpadu vyškovské stanice z původních dvanácti na třicet tisíc tun odpadu ročně přispělo významné rozšíření příjmové haly. Její součástí je nově instalovaná technologie na automatickou separaci odpadu od původních potravinových obalů, která umožňuje do zařízení přijímat široké spektrum organických složek.

Součástí rozšířené příjmové haly odpadu je nově instalovaná technologie na automatickou separaci odpadu od původních potravinových obalů.Součástí rozšířené příjmové haly odpadu je nově instalovaná technologie na automatickou separaci odpadu od původních potravinových obalů.Zdroj: EFG

Mezi ně patří například potraviny po datu spotřeby z prodejen či domácností, gastroodpad z restauračních a stravovacích podniků či bioodpad z průmyslových závodů. „Při modernizaci stanice jsme optimalizovali také nádrže na vstupní odpad. Jejich objem jsme zvětšili na deset tisíc kubíků,“ doplnil Bureš.

Součástí rekonstrukce, která započala loni v srpnu, bylo zároveň vybudování nové administrativní a provozní budovy s kancelářskými prostory a zázemím pro zaměstnance stanice.

Investice za víc jak čtvrt miliardy

Distribuci biometanu z vyškovské bioplynky odběratelům ve městě a okolí zajišťuje veřejná distribuční síť GasNet.

„Vyškov je už sedmá výrobna biometanu dodávající plyn do naší sítě. Měsíčně vyrobí tyto stanice zhruba dva tisíce osm set megawatthodin energie. Aktuálně máme podepsáno dalších dvacet smluv o připojení a evidujeme přes padesát dalších zájemců, kteří mají projekt v různé fázi přípravy,“ řekl mluvčí skupiny GasNet Tomáš Pernis.

Areál EFG Vyškov BPS po přestavbě.Areál EFG Vyškov BPS po přestavbě.Zdroj: EFG

Společnost EFG již do přestavby vyškovské stanice investovala přes čtvrt miliardy korun.

„Významné rozšíření bioplynové stanice ve Vyškově na největší odpadářské zařízení v regionu Jižní Moravy se nám podařilo dokončit během jednoho roku. Nyní je schopna úpravy bioplynu na biometan pro bezmála dva tisíce domácností ročně nebo BioCNG pro více než dva tisíce dvě stě automobilů s ročním nájezdem zhruba čtyřicet pět milionů kilometrů. V pořadí se tak stává druhou stanicí v našem portfoliu využívající biologicky rozložitelný odpad, který by jinak končil na skládkách, k výrobě biometanu, elektřiny a tepla, což přispívá nejen k ochraně životního prostředí, ale také k české energetické soběstačnosti,“ dodal výkonný ředitel EFG Tomáš Voltr.