Podle ní je pro obce s tak malým rozpočtem těžké požadavkům státu vyhovět.

ADAM KOŠIR