Bohdalická obecní kasa bude o třista tisíc korun chudší. Kontrola finančního úřadu totiž našla nesrovnalosti ve vyúčtování dotace na stavbu startovacích bytů ve vesnici.

„Stát nařídil obci odvod za porušení rozpočtové kázně,“ naznačil mluvčí ministerstva financí Jakub Haas. Nechtěl však případ dál komentovat s odvoláním na zákon, který mu neumožňuje podávat k případu bližší informace.

Bohdalický starosta Jan Hrežo vidí příčinu pokuty v administrativní chybě. „Obec žádala stát o dotaci. Tu také dostala. Jenomže nakonec byty stály méně, než na kolik zněla žádost o dotaci. Kdyby ale obec včas oznámila ministerstvu, že částka je nižší, problém by vůbec nevznikl,“ tvrdil starosta.

Když však přišla kontrola z finančního úřadu, objevila nesrovnalosti.

VÍCE V PÁTEČNÍM VYDÁNÍ VYŠKOVSKÉHO DENÍKU