Reportáž

I další dáma ze zámku je oděná do krásného historického kostýmu, stejně jako její poddaní. Ale děti pobíhající kolem jsou podle oblečení už z jiné doby.

Bohdaličtí a hosté víkendového sjezdu rodáků mají současné oděvy, ale ochotně se nechají divadelním vystoupením sdružení Přátel zámku a podzámčí přenášet do minulosti.

Ochotničtí herci a děti z místní základní školy vypráví v divadelních obrazech dějiny celého mannerského panství. Dokonce ani roztomilá malá holčička nevypadla z role. A když zámecký pán z terasy zámku ve svém proslovu ruší robotu, i diváci jásají.

Za odměnu zámecká paní zve všechny na oslavu. Lidé v kostýmech i v civilu se přesouvají do zámku. Tam jsou k vidění obrázky, které malovaly děti z místní školy, fotografie věnované dávnému životu obce Bohdalice včetně celistvého průřezu dvacátým stoletím.

Právě tyto snímky vedou diváky k živým diskusím. Sjezd rodáků je v plném proudu. „Moc se mi oslavy líbí. Některé věci si také pamatuji. Zaujalo mne divadlo. Dozvídám se, jak to kdysi bylo na zámku,“ svěřuje se třeba Ludmila Galatová z Bohdalic.

Místostarostka obce, učitelka bohdalické školy a taky historička Dagmar Martínková hovoří o dějinách, sto dvacátém výročí narození slavného rodáka Antonína Stříže a jeho životě. Její besedu zpestřuje pamětnice, která se dělí o své vlastní vzpomínky na tuto slavnou osobnost. Narodila se totiž jako dcera správce a znala poslední členy rodu Mannerů.

Inspirací ke sjezdu rodáků bylo podle místostarostky povídání s pamětníky. „Vzpomněli si na různé lidi a měli spoustu vzpomínek. Z toho potom vzešla myšlenka, aby se všichni jednou sešli a na besedě zavzpomínali společně,“ popisuje Dagmar Martínková.

Lea Navrátilová